Forskningsstödet utökas

Grants and Innovation Office (GIO) växer och kan nu erbjuda forskarna stöd i form av två forskningsrådgivare.

En satsning på en stödfunktion hos Grants and Innovation Office (GIO) har funnits med i planen för att uppnå "60:40" sedan många år tillbaka. Sedan GIO inrättades 1 november 2014 har en avtalsjuridisk support och projekt- och innovationsstöd byggts upp. Genom att nu stärka upp med forskningsrådgivare Dubravka Eliasson och Peter Klason, kan GIO erbjuda forskarna kvalificerat stöd också i ansökningsfasen och förhoppningsvis bidra till ännu fler konkurrenskraftiga ansökningar från högskolans olika forskningsområden. Tack vare ett generöst bidrag till högskolan från Gunnar Ivarssons stiftelse för hållbar samhällsbyggnad kommer GIO nu även att kunna ge ett fokuserat och långsiktigt stöd för att stärka forskningen inom hållbar samhällsbyggnad.

Vad innebär rollen som forskningsrådgivare?

– Det innebär att vi kommer vara ett stöd för forskarna när det gäller framtagning av ansökningar. Vi kommer ge support och råd vid forskningsfinansiering, och bevaka och informera om aktuella utlysningar till forskare och akademierna. Forskare kan även få individuell rådgivning, säger Dubravka Eliasson.

– På sikt ska vi också hålla i workshops och aktiviteter kring hur man skriver ansökningar och ge tips och tricks på hur man påverkar sin ansökan, säger Peter Klason. Vi kommer även gärna ut till forskare och forskningsgrupper för att lära känna verksamheten.

Dubravka Eliasson, även kallad Dubi är född och uppvuxen i Göteborg och bor nu med sin familj i Mölnlycke.

Vad har du arbetat med innan du kom till högskolan?

– Jag är utbildad biokemist på Göteborgs universitet. Där doktorerade jag även inom vaccinutveckling, inriktning orala och nasala vacciner på Avdelningen Mikrobiologi och Immunologi. Därefter åkte jag till Milano för att göra min post dok vid Milano-Biccoca University. I ett och ett halvt år studerade jag en viss typ av immunologiska celler så kallade dendritiska celler och deras förmåga att inducera ett immunförsvar. Jag återvände till Göteborgs universitet och har sedan dess arbetat som forskare inom en större forskargrupp med fokus på framtagning av ett universalvaccin mot säsongsinfluensan, som skulle kunna ge ett bredare skydd än dagens influensavaccin. I mitt arbete ingick också att bevaka och informera om olika utlysningar, samt söka anslag från olika forskningsfinansiärer, både inom och utanför Sverige. Jag har också arbetat som Project manager i ett EU-finansierat influensaprojekt och undervisat på läkar- och tandläkarprogrammet och för naturvetare, berättar Dubravka.

Vad gör du när du inte arbetar?

– Jag har en elvaårig dotter som tränar dans fyra gånger i veckan och tävlar i discodans, så jag är en aktiv discomamma. Förutom det gillar jag en lugn stund med en bra bok, dock inga otäcka deckare.

Peter Klason, född i Göteborg men uppvuxen i Alingsås, bor sedan sju år tillbaka i Alingsås igen med sin familj.

Vad har du arbetat med tidigare?

– Jag började som laboratorie-assistent inom polymera material på Chalmers. Sedan doktorerade jag på Göteborgs universitet vid institutionen för fysik, inom materialvetenskap. Fokus då låg på att hitta nya material till lysdioder. Efter det gjorde jag min post dok i atomfysik. Samtidigt som jag gjorde min post dok var jag utlånad till Universeum, där jag lärde gymnasieklasser om strålning. Jag hade även en del undervisning. Efter det har jag arbetat som forskare på SP i fem år, på enheten för mätteknik. På SP forskade jag främst om klassiska mättekniska frågeställningar inom temperaturmätning och mätning av vätskeflöden (t.ex vatten och LNG) men även om implementering av flipped classroom metodik i distansutbildning och mätteknik för Life Science, såsom om tillgänglighet inom vården. Men jag arbetade också med att leta forskningsfinansiering och matcha dem mot andra forskare på SP. Jag bevakade finansiärer och granskade ansökningar, likt det jag ska göra här på högskolan, säger Peter.

Vad gör du när du inte arbetar?

– Jag har en fru och tillsammans har vi två barn. Jonatan som snart är 2,5 år och Mayah som är tio månader, så det blir mycket tid med barnen. Jag gillar också att laga mat och att baka. Sedan är jag scoutledare och gillar friluftsliv. Fota är också ett intresse jag har.

Text och foto: Annie Klasén