Nya utlysningar inom Horizon 2020 klara

EU-kommissionen tillkännagav nyligen kommande utlysningar inom Horizon 2020 för åren 2018-2020. Flera områden berörs och fem särskilda fokusområden är utvalda. GIO hjälper högskolans forskare att hitta passande utlysningar, stöttar i ansökan och även när projekten är igång.

Utlysningarna berör flera olika områden, t.ex. transport, avancerade material, inkluderande samhällen, energi och hälsa. Utöver det finns det ett speciellt fokus på följande fem prioriterade områden:

  • Digitalisering och förändringen av den europeiska industrin och tjänstesektorn
  • Marknadsskapande innovation
  • Hållbar utveckling och klimat
  • Samhällelig resiliens
  • Stärka det internationella samarbetet inom forskning och innovation

Obs! Kontakta GIO om du planerar att söka medel inom Horizon 2020.

Här svarar Peter Klason och Mats Dolatkhah, båda forskningsrådgivare vid Grants and Innovation Office (GIO), på några frågor om utlysningarna.

Hej Mats och Peter, vad är Horizon 2020, är det EU:s program för forskningsfinansiering?

̶  Både ja och nej: Horizon 2020 är ett politiskt instrument som används för att driva ekonomisk tillväxt, skapa jobb och skapa hållbara och inkluderande samhällen. Ledarna inom EU har kommit överens om att en investering i forskning och innovation är av stor vikt för Europas framtid. Horizon 2020 är ett verktyg för att uppnå detta genom att koppla ihop forskning och innovation samt genom att fokusera på tre nyckelområden: excellent vetenskap, industriellt ledarskap och att bemöta de samhälleliga utmaningarna.

Vem kan söka medel inom Horizon 2020?

̶  Horizon 2020 är öppet för alla, till exempel forskare, företag, forskningsinstitut, offentlig sektor och det civila samhället är välkomna att delta. De flesta projekt som får medel är samverkansprojekt och för projekt inom forskning och innovation är det oftast standardkrav att konsortiet består av minst tre juridiska parter från minst tre olika länder.

Kan jag söka finansiering trots att jag inte är intresserad av samverkan?

̶  Ja, det finns delar i programmet som fokuserar på individuella forskare, som ERC och Marie Skłodowska-Curie Actions.

Hur mycket pengar finns det att söka?

̶  För de sista tre åren inom Horizon 2020, alltså 2018-2020 finns det fortfarande 30 miljarder Euro kvar.

Är det inte för svårt få beviljade medel från Horizon 2020 – är inte Högskolan i Borås för liten och okänd?

 ̶  Det är fullt möjligt att få finansiering, vilket forskare på högskolan bevisat flera gånger bara under 2017! Vi som högskola är för tillfället koordinator för två projekt samt är och har varit partner i flera andra projekt. Vi på GIO kan hjälpa forskarna att hitta passande utlysningar för deras idéer. Vi finns även här som stöd för forskarna när de gör sina ansökningar och hjälper även till under hela projektets gång. Det är bara att höra av sig.

Text: Anna Kjellsson