Ny chef för GIO

Ellen Rydberg är ny chef för Grants and Innovation Office (GIO). Hon har bakgrund som forskare, finansiär och arbete med regionutveckling. I sitt nya jobb vill hon fortsätta utveckla avdelningens stöd vad gäller rådgivning kring extern forskningsfinansiering, ansökningsskrivande, avtalshantering samt nyttiggörande av forskningsresultat.  

Ellen Rydberg

– Konkurrensen om extern forskningsfinansiering är hård. I dag räcker det inte bara att ha en bra forskningsidé, man måste paketera idén på rätt sätt, tänka ”impact” och hitta rätt finansiär. Det är detta vi bland annat hjälper till med, att backa upp våra forskare i ansökningsprocessen, säger hon.

Fakta GIO
Bistår med rådgivning kring forskningsfinansiering, (inkl. feedback på ansökningar), nyttiggörande av forskningsresultat, ekonomiskt stöd vid framtagandet av en ansökningsbudget eller vid rapportering, samt avtalsstöd. 

Riktar sig till forskare och nyligen disputerade. 

Stöttar främst vid ansökningar till de nationella forskningsråden Vetenskapsrådet, Formas, Forte och Vinnova, samt KK-stiftelsen och EU:s ramprogram Horizon2020. 

Kan i mån av tid även hjälpa till med ansökningar till andra finansiärer. 

Tips: Kontakta GIO i god tid, då kan de ge bättre stöd. 

Hon tror att det fortfarande finns forskare vid högskolan som inte känner till de resurser avdelningen bistår med.  

– Men jag tror också att de forskare som en gång har fått hjälp av GIO, vet vilket stöd de kan få och gärna kommer tillbaka. Jag ser fram emot att, tillsammans med mina kollegor, få hjälpa fler forskare med deras ansökningar och frågor kring nyttiggörande.

Forskare, finansiär och arbete i regionen

Den 8 januari tillträdde hon som chef GIO. Vägen dit började som molekylärbiolog och senare doktorand inom kardiovaskulär forskning på Sahlgrenska Akademin, Göteborgs universitet. Efter disputationen, arbetare hon i Oslo vid NordForsk, en institution under Nordiska ministerrådet. Jobbet var seniorrådgivare inom hälsa och att arbeta med forskningspolitik och forskningsfinansiering.

– Där lärde jag mig hur man som finansiär arbetar fram nya utlysningar, hur evalueringar går till och hur en bra ansökan ska se ut. Att sedan efter fyra år ta steget vidare för att bli rådgivare på Forsknings- och innovationskontoret vid Göteborgs universitet, var därför inte stort, säger Ellen Rydberg.

– På Göteborgs universitet hade jag nytta av att själv ha varit forskare och sökt extern finansiering. Men det var också bra att ha varit finansiär, med kunskap om evalueringen och den politik som ligger bakom en utlysning.

Efter sex år där som EU-samordnare med ansvar för EU-stöd, fortsatte hon vidare till Regional utveckling, Avdelning för forskning, utveckling och utbildning (FoUU) på Västra Götalandsregionen (VGR).

–  Jag hade ansvar för programmet Internationella forsknings- och innovationssamarbeten och fick möjlighet att jobba med för mig helt nya aktörer som forskningsinstitut, kommuner, näringsliv och olika Science Parks.

– Kunskapen om VGR och dess regionala utvecklingsarbete, liksom kontakter med olika regionala aktörer är också något jag kommer ta med mig i mitt jobb som chef på GIO.

Välkomstpaket och skrivarkurs

Ellen Rydberg har inga planer på att göra några drastiska förändringar. Men hon har en vision:

– Jag vill att ”välkomstpaketet” till alla nyanställda forskare ska innehålla en GIO-introduktion. Där forskaren får möjlighet att lägga upp en långsiktig och strategisk forskningsfinansieringsplan utefter deras akademiska mål, tillsammans med rådgivare hos oss. Detta skulle också göra att vi på GIO får kunskap om vilka forskningsområden som vi behöver bevaka, säger hon.

Hon vill också att högskolans forskningsledare ser avdelningen som ett bollplank när man långsiktigt ska planera forskningsfinansiering, liksom ett möjligt stöd inför eventuell rekrytering av till exempel postdocs.

– Genom att använda olika finansieringsinstrument, såsom mobilitetsprogrammet i Horizon 2020 eller VGR:s MoRE 2020, så kan man rekrytera postdocs till högskolan. Om man har en potentiell postdoc som man vill rekrytera kan man kontakta oss, så hjälper vi till att hitta finansiärer som finansierar postdocs.  

Hon berättar att GIO även framöver ska erbjuda högskolans forskare en ”Grant Writing Course”. I kursen ska forskarna under ett antal tillfällen tillsammans gå igenom en forskningsansökans olika delar, med egna ansökningar som bas.

– Att tillsammans granska varandras ansökningar ger insikt inte bara i hur andra uppfattar det man skrivit, utan ger också inspiration till nya sätt att formulera sig så att ens budskap går bättre fram, säger Ellen Rydberg.

Text: Anna Kjellsson
Bild: Suss Wilén