Innovationsbloggen: Det lokala innovationslandskapet

Den här gången vill vi ge en övergripande bild av hur det lokalsvenska innovationslandskapet ser ut ur akademins (HB) synvinkel.

Vi utgår från att du som högskoleanställd får en idé om en affärsmöjlighet, eller ett intressant forskningsresultat som hen vill utveckla. Då är första anhalt hos oss på Grants and Innovation Office, där du träffar Stefan Dahlin eller undertecknad och berättar om idén. Vi har tystnadsplikt och omfattas av sekretesslagen.

Om Innovationsbloggen 
Stefan Dahlin och Jan Tengwall är högskolans innovationsrådgivare och vi vill med denna blogg visa på olika delar av våra dagliga uppgifter samt inspirera med olika exempel på hur forskningen kan nyttjas och komma till gagn för samhället. Vi stöter på många intressanta projekt vars deltagare vill komma vidare med sina idéer och forskningsresultat, och där vi kan bidra till att det blir någonting av dessa projekt genom olika former av nyttiggörande nivåer.

Genom bloggen vill vi inspirera och visa på olika möjligheter till nyttiggörande, främst av högskolans forskning, men även lyfta fram exempel på lyckade innovationsprojekt både lokalt, nationellt och internationellt. Vi vill inspirera dig som läser bloggen till att bidra till hållbar utveckling. Ibland kan det räcka med att kontakta våra forskare och ge dem en ny infallsvinkel, en ny kontakt eller annat värdefullt som kan göra deras forskning än vassare och leda till att den kommer till nytta i samhället.

Tillsammans med oss kommer du att diskutera idén i närmare detalj, vi går igenom rättigheter, svårigheter, hinder och möjliga vägar framåt. Det finns även pengar att få, främst för att verifiera att idén kommer samhället till nytta.

I ett andra, vilket är kan handla om mer verifiering, kanske för att få hjälp att hitta potentiella avnämare/användare. Även här finns finansieringsmöjligheter.

Därefter är det dags att avgöra om det är aktuellt att gå vidare, och då kopplas andra organisationer in som kan ta över stafettpinnen en bit. Här är det oftast Inkubatorn Borås, som hjälper till att göra idén mer kommersiellt gångbar, den kan exempelvis vara genom att skriva en affärsplan och hjälpa till med externa kontakter.

Affärsmodell

Sedan är det dags att börja tänka ut en affärsmodell och om idén är hållbar så att det går att fortsätta arbeta med den några år framöver.

Almi är ytterligare en aktör som kan bidra med denna affärsutvecklingskompetens, samt en del finansiering i form av så kallade” såddlån” (det innebär att inte du blir återbetalningsskyldig ifall företaget inte blir lönsamt och om det går i konkurs).  I det här skedet kan även Högskolan i Borås Holding AB hjälpa till genom att bidra med kompetens och pengar i utbyte av aktier och del i företaget.

Inkubatorn Borås kan också bidra, med lokaler. När det sedan är dags att ytterligare växa kan du få hjälp av Connect som har ett brett nätverk av investerare och kunskap i hur man skalar upp bolaget. Handlar det om ett socialt företag kan expertorganisationen Coompanion bidra med nätverk och affärsutveckling. Om företaget är verksamt inom industrin är IUC Sjuhärad rätt organisation som bidrar med den efterfrågade expertisen.

Allt ovan är en kort, generell beskrivning av vad de olika aktörerna arbetar med, men boka gärna in ett möte med någon av oss innovationsrådgivare så lotsar vi dig rätt i innovationssytemet.

Läs mer

Almi

Inkubatorn Borås

Högskolan i Borås Holding AB

Connect

Coompanion

IUC Sjuhärad

Jan Tengwall, innovationsrådgivare