Innovationsbloggen: IP-strategier – för att blockera innovation och förändring

Det här inlägget handlar om ett par olika IP-strategier, framförallt belyser vi de delar där IP används för att blockera att nya aktörer kan ta marknadsandelar, att stora förändringar sker i sektorn eller att man har en IP portfölj som man bevakar noggrant för att kunna hindra inkräktande aktörer att ta större plats. 

Vi går igenom olika sorters strategier och även gräver även fram exempel på tillämpning av dessa strategier:

1. Patentportfölj med skälet att hindra aktörer att ta marknadsandelar/slå sig in på området, så kallad ”bombmatta”

Denna strategi hör man talas om lite då och då. Oftast stora bolag som har en hel avdelning av experter som dagligen bevakar sin portfölj av 100-tals patent och potentiella konkurrenter som försöker slå sig in på deras revir. Strategin kan vanligtvis göras på två olika sätt:

  1. När man fått fina resultat gör man ett grundpatent som krattar manegen, sedan vid fortsatta framsteg är det ganska enkelt att efter hand få följdpatent godkända som bygger på grundpatentet.
  2. Redan tidigt i projektet, kanske innan det finns tydliga resultat, söker man och köper patent som ligger nära eller är mindre omfattande än det tänkta grundpatentet för att täcka in hela området och mer därtill. Detta är en dyr strategi men man hoppas på att blockera konkurrenter nu och i framtiden, samt eventuellt på en eller annan vunnen stämningsansökan för att betala tillbaka investeringen.

Om Innovationsbloggen 
Stefan Dahlin och Jan Tengwall är högskolans innovationsrådgivare och vi vill med denna blogg visa på olika delar av våra dagliga uppgifter samt inspirera med olika exempel på hur forskningen kan nyttjas och komma till gagn för samhället. Vi stöter på många intressanta projekt vars deltagare vill komma vidare med sina idéer och forskningsresultat, och där vi kan bidra till att det blir någonting av dessa projekt genom olika former av nyttiggörande nivåer.
Genom bloggen vill vi inspirera och visa på olika möjligheter till nyttiggörande, främst av högskolans forskning, men även lyfta fram exempel på lyckade innovationsprojekt både lokalt, nationellt och internationellt.Vi vill inspirera dig som läser bloggen till att bidra till hållbar utveckling. Ibland kan det räcka med att kontakta våra forskare och ge dem en ny infallsvinkel, en ny kontakt eller annat värdefullt som kan göra deras forskning än vassare och leda till att den kommer till nytta i samhället.

För de som följer TV-serien Suits så finns det flera avsnitt där detta avhandlas. I verkligheten har vi många exempel inom främst tech-brancherna där licensavtal mellan exempelvis tillverkare av smartphone ofta skrivs.

Ericsson har en enormt stor patentportfölj, som 2011 blev ännu större genom ett köp av en konkurrerande verksamhets patentportfölj för 2.1 Mdr kronor med mer än 6000 patent och patentansökningar.

Två företag som är kända lokalt för att ansöka om många olika patentklasser och gärna stävjar uppkommande, näraliggande projekt som kan inkräkta på deras beprövade affärsmodeller är Essity (SCA) och Mölnlycke Health Care. Båda företag är väldigt noggranna med att bevaka sina intressen och antingen köpa upp eller stävja forskning och innovation som kan tänkas påverka deras verksamheter. 

2. Patenttroll och patentkrig

Här hittade jag en bra artikel som förklarar landskapet inom speciellt tech branschen än bättre.

Det är stora summor och värden som behandlas och därför väldigt viktigt att ha sitt på det torra när man tar fram en ny produkt och visar den för den tilltänkta marknaden. Patenttroll (företag som har som affärsmodell att köpa upp patent och stämma andra bolag som använder sig av deras köpta patent) omsätter mångmiljonbelopp och används ofta av flera storföretag som en extern aktör (troll) för att inte hamna i dålig dager vid eventuella misslyckade krav. Ofta kan mindre aktörer som inte har superkoll på regelverket bli ganska enkla måltavlor och förlikning sker väldigt ofta vid sådana fall.

3. En medvetenhet om att skriva patentet vagt och luddigt

På detta sätt går det, om det godkänns, att hävda att många liknande saker är patentintrång och att en själv har rätt till att vidareutveckla hela området inom ramen för sitt patent. Exempelvis gjordes ett försök att ta patent på ”Ett globalt fortskaffningsmedel”. Den gången gick det inte igenom, eftersom även en lekman ska kunna förstå och göra patentet i teorin, men hade en sådan luddig beskrivning gått igenom så skulle patentinnehavaren kunna förhindra en hel del innovationer för en lång tid framöver.

Det finns massvis av exempel genom historien om patenttvister och förhindrande av forskning och innovationer. Det går rykten om att flera oljebolag gick samman på 70-talet och köpte upp alla lovande försök med elbilar, för att senare helt enkelt slänga projekten i soptunnan och på så vis förhindra att elbilar skulle konkurrera ut bensindrivna bilar.

Ytterligare en bra artikel berättar om hur en innovatör och fick kämpa för sin rätt och lyckades få rätt. I artikeln beskrivs från en forskares/innovatörs synpunkt och hur hen i flera fall fick stå upp mot angripande företag som skickade både dyra advokater och krav efter hen eller rent av var fräcka nog att kopiera hens uppfinningar och sålde dem under sitt eget namn. 

Ett annat pågående exempel från Sverige om en lyckad IP-strategi och säkerställandet av sin fortlevnad, grundar sig i ett forskningsprojekt från Högskolan i Halmstad. Projektet handlar om ett hemdialyslarm och ledde till att företaget Redsense grundades. Företaget har börjar etablera sig på den globala marknaden och säkrat upp sina patent, så att hemdialyslarmet har blivit standard i de flesta dialysmaskiner. Läs gärna mer om företagets historia. Detta är ett skolboksexempel på hur vi önskar att forskningsprojekt leder till framgångsrik implementering på global basis.

Läs mer om företaget Redsense. 

Vi på GIO är alltid noggranna med att  påtala vikten av att skydda sina resultat för att, dels inte råka ut för otrevligheter längre fram. dels för att du som upphovsperson inte ska bli bli lottlös om det visar sig finnas ett stort intresse från någon annan. Har du några funderingar angående patentprocesser eller forskningsresultat, tveka inte att höra av dig till oss på GIO.

Jan Tengwall, innovationsrådgivare, GIO