Innovationsbloggen: Reflektioner från Social Innovation Summit 2018 i Malmö

”Social Innovation Summit” är ett årligen återkommande event som samlar många aktörer med fokus på sociala innovationer. En definition på en social innovation är ”innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar”. Med andra ord, det är något väldigt brett.

Om Innovationsbloggen
Stefan Dahlin och Jan Tengwall är högskolans innovationsrådgivare och vi vill med denna blogg visa på olika delar av våra dagliga uppgifter samt inspirera med olika exempel på hur forskningen kan nyttjas och komma till gagn för samhället. Vi stöter på många intressanta projekt vars deltagare vill komma vidare med sina idéer och forskningsresultat, och där vi kan bidra till att det blir någonting av dessa projekt genom olika former av nyttiggörande nivåer.

Genom bloggen vill vi inspirera och visa på olika möjligheter till nyttiggörande, främst av högskolans forskning, men även lyfta fram exempel på lyckade innovationsprojekt både lokalt, nationellt och internationellt. Vi vill inspirera dig som läser bloggen till att bidra till hållbar utveckling. Ibland kan det räcka med att kontakta våra forskare och ge dem en ny infallsvinkel, en ny kontakt eller annat värdefullt som kan göra deras forskning än vassare och leda till att den kommer till nytta i samhället.

Vi har deltagit på detta möte flera år i rad och kan för 2018 märka en liten trend att fler aktörer lättare kunnat definiera sig som sociala entreprenörer och på det sättet vågat ta mer plats än tidigare år. Hela området har fått mer legitimitet än tidigare, då det mer jämfördes med kusinen från landet i jämförelse med traditionella innovationer och ”start up” vilka skapats för kraftig tillväxt. I år är det för första gången tydligare avgränsat vad sociala innovationer är för något och hur de kan bidra till samhället. Däremot brottas man fortfarande med frågor om hur man kan främja bra sociala innovationer till att ha stor samhällspåverkan, hur man mäter ”impact” av de sociala företagen på ett bra och tydligt sätt (speciellt i jämförelse med traditionella finansieringskalkyler) och att hitta hållbara affärsmodeller, det vill säga där innovationen kan bära sig själv utan att enbart vara beroende av bidrag.

Tema 2018 –  ”Make it Big”

På mötet bjöds vi på intressanta och inspirerande föreläsningar, till exempel av Jeroo Billimoria, en indisk kvinna och social entreprenör, som startat nio stycken hjälporganisationer som bara på några år har spridit sig till över 130 länder. Ett exempel är startandet av stödlinjer för barn och ungdomar, i Sverige i form av att utveckla BRIS-arbete.

Hennes råd är att skala upp sin innovation i form av en femstegsraket (hon och många andra talare menar att det bästa, snabbaste sättet att åstadkomma förändring för att förbättra världen är genom att skapa en massrörelse där alla arbetar mot samma mål):

  • Co-create – hitta en lösning på ett problem tillsammans med relevanta intressenter. Här krävs det oftast 1000-tals telefonsamtal för att övertyga och prata med rätt personer.
  • Få intressenterna att prata med varandra för att förstå helheten och det övergripande problemet.
  • Connect – bredda nätverken, hitta fler intressenter och få flera personer att vara med på förändringsresan mot det gemensamt uppsatta målet.
  • Celebrate – befästa idéer genom att fira framgången att ha tagit sig hit.
  • Calibrate – handlingsplan och verkställande.

Jeroo Billimoria är en byggare och påpekade också att hon alltid bygger med en långsiktig plan att kunna hoppa av och lämna över vid ett tillfälle när verksamheten har rullat igång och står relativt stadigt.

Under dagarna visades en del pitchar från sociala entreprenörer. En innovation som var ovanligt snillrik och intressant var Språkkraft. Deras affärsidé är att nyanlända till Sverige som ser på tv kan ladda ner en app som stöd vid översättning av undertexterna. Språkkraft har tagit fram en lösning som gör det möjligt att peka på ett svenskt ord i undertexten och få det översatt till 18 olika språk. Nu fungerar det med SVT Play och de har fått en hel del internationella förfrågningar om att ta lösningen till andra delar av världen, i försa hand Europa. Läs mer om Språkkraft.

Sara Damber, grundare av både Reach for Change och Friends, höll ett föredrag om att man behöver plöja igenom otroligt många kontakter och nätverk, samt ”cold calls” innan man hittar rätt partners och kan få luft under vingarna för att lyfta sin idé. Hon förklarade att det gäller att tro på sin idé och visa denna övertygelse för andra som till en början tvivlar för att få dem att satsa på idén. Det krävs otaliga timmar framför telefonen. Det är också ganska tydligt att de som lyckats bäst har haft förmågan att inte ge upp, utan hela tiden hållit fast vid sin övertygelse om att ha rätt och att idén kan leda till en förändring.

En annan föreläsare var Johan Wendt, som berättade om hur hans Mattecentrum och Kodcentrum gått från en idé i en källare, genom den lokala skolan, kommunen, regionen ända till att bli inskriven i stödet till skolorna i en regeringssatsning. Nu når de fler än 500 000 barn i hela Sverige. Tänk stort, ändra ”mindset” till att kunna göra ordentlig inverkan för alla är hans slutsats. Detta var också ett utmärkande drag för de entreprenörer som var på mötet och berättade om sina ”success stories”.

Trendspaningar

På mötet blev det också trendspaning. Preventiva lösningar på samhällsproblem är jättevärdefulla. Som exempel nämndes ett norskt initiativ som hjälper ungdomar på glid att få en praktikplats hos exempelvis olika verkstäder och på så sätt håller sig borta från gatan och att göra bus. Ett annat exempel är Processkedjan, ett sorts mentorsprogram för underåriga personer som hamnar i häktet och där mentorerna följer dem genom hela processen under deras möten med olika svenska myndigheter. Programmet ger unga kriminella framtidstro och hopp och lyckas ofta få dem att lämna den kriminella banan och se nya möjligheter. Sådana här innovationer sparar staten 100-tals miljoner kronor varje år och det behövs fler preventiva insatser som kan bidra till att våra resurser kan läggas på andra delar av samhället.

Det efterfrågades nya finansieringsmöjligheter för unga sociala organisationer, till exempel att större företag ska kunna satsa och göra något av lösningar genom att kanske avskriva sig en investering ifall den slår fel ut. Även subventioner från staten till kommuner för att implementera bra lösningar efterfrågades.

Arena för sociala innovationer

På en punkt på mötet nämndes att det finns ett Vinnova- och EU-finansierat center i form av RISE SHIC. Detta center ska finnas som en sorts brygga mellan innovationer och att få ut dem i rätt kanaler och med rätt stöd.

Något som nämndes flera gånger under mötet var ”Bygg en rörelse, den kan verkligen få saker att hända!”

En annan (återkommande) punkt handlade om hur man ska mäta sociala innovationer i jämförelse med traditionella finansiella modeller. Ett enhetligt svar finns fortfarande inte i sikte. Idag finns det 100-tals modeller som mäter sociala innovationer på olika sätt, och fler verkar tas fram dagligen runtom i världen. Det har att göra med att sociala innovationer kan ha så olika användningsområden, olika sorters finansieringsmodeller, mål, påverkan med mera. Dock ska nämnas att ett företag (Inkludera) presenterade sin självskattningsmodell och att Coompanion trycker mycket på att använda sig av bra exempel och ”storytellling” med personer som blivit påverkade av innovationen. Det handlar om att sälja sin vision och visa på vilka förändringar ett företag åstadkommer.

Gissa citatet!

Som ett sista anförande pratade Indy Johar, en brittisk framstående forskare, om vikten av att åstadkomma förändringar nu, innan det är för sent. Han målade en ganska dyster bild om nuläget på planeten och vartåt det barkar. Vi borde tänka och värna mer om varandra, inte haka på den globala trenden att vi är duktiga individualister och kan göra allting på egen hand. De senaste åren verkar mänskligheten sträva alltmer inåt istället för utåt. Hans favoitcitat: ”Vi brukade titta upp på himlen och undra vart mänsklighetens plats bland stjärnorna fanns, nu tittar vi istället ner och oroar oss över vår plats i smutsen på jorden”. Vet någon bloggläsare varifrån detta citat är taget? En timmes innovationsrådgivning utlovas till den första som mejlar in rätt svar till oss, Stefan eller Janne, e-post: jan.tengwall@hb.se eller stefan.dahlin@hb.se.

Läs mer om Indy Johar och hans mycket aktuella tankar på webbsidan Dark Matter Laboratories.

Schema och presentationer för Social Innovation Summit – Make it Big

Schema och information om mötet. Där hittar du även talarnas presentationer från de två dagarna.

Gott nytt år önskar Stefan och Janne, era innovationsrådgivare!