Blanketter


 

Projektintyg

Projektintyget ska signeras inför inskickande av ansökan om medel från KK-stiftelsen, H2020 och finansiärer som använder PRISMA som ansökningsportal.

Ladda ner projektintyg SV (pdf)

Ladda ner projektintyg EN (pdf)

Forskarintyg

Blanketten används för att inhämta intyg från varje enskild forskare för att säkerställa att alla avtalsförpliktelser i beviljat projekt ska följas. Samtliga i projektets delaktiga forskare ska underteckna forskarintyget.

Ladda ner forskarintyg (pdf).

Ladda ner forskarintyg (engelska).

Time Sheets

Forskaren har endast en tidrapporteringsfil för samtliga sina H2020-projekt och år. Tidrapporteringsfilen är knuten till individen och inte ett särskilt projekt. Tidrapporter över särskilda projekt skapas genom att välja (expandera) de projekt som man vill visa detaljerad rapporterad tid för som sedan skrivs ut.

Ladda ner Time sheet 2019 H2020 (Excel).

Ladda ner Time sheet 2020 H2020 (Excel).

För mer information, kontakta Marie Wilhelmsson, ekonom.