Pivot-RP – databas för extern forskningsfinansiering

Databasen inkluderar utlysningar från finansiärer i Sverige och utomlands. Den kan användas av individuella forskare och forskargruppledare som letar efter möjligheter att finansiera forskningsprojekt.

Så får du tillgång till databasen

Som anställd vid högskolan får du tillgång till databasen genom
antingen en dator på campus eller ett konto skapat med din e-
postadress vid högskolan (@hb.se).

  1. Gå till
    https://Pivot.proquest.com.
  2. För att skapa ett konto, välj ”Sign up” till höger i övre delen av
    skärmen.

Läs mer

För mer information och vägledning om användning av Pivot-RP, se
https://knowledge.exlibrisgroup.com/Pivot

För frågor, kontakta gio@hb.se