Extern projektfinansiering (Forskning) – Beredning ansökan

Administrativa rutiner för externfinansierade projekt

För att säkerställa att projekt administreras på ett korrekt sätt i såväl ansökningsfas som under genomförandet finns administrativa rutinbeskrivningar framtagna.

Läs mer om administrativ rutin för externfinansierade projekt samt administrativ rutin för projekt finansierade genom EU:s ramprogram.

Projektintyg

Projektintyget ska beredas och signeras i enlighet med de regler som fastställts genom högskolans administrativa rutiner för externfinansierade projekt. Detta ska göras innan forskningsansökan skickas in.

Ladda ner projektintyg på svenska (PDF)

Ladda ner projektintyg på engelska (PDF)

Vid frågor gällande Projektintyget, kontakta forskningsrådgivare eller ekonom på GIO.

Kontakt GIO

Forskarintyg

Blanketten används för att inhämta intyg från varje enskild forskare för att säkerställa att alla avtalsförpliktelser i beviljat projekt ska följas. Samtliga i projektets delaktiga forskare ska underteckna forskarintyget.

Ladda ner forskarintyg på svenska (PDF)

Ladda ner forskarintyg på engelska (PDF)

Vid frågor gällande Forskarintyget, kontakta Zuleyma Montenegro De Rynge, avtalsjurist på GIO.

Time Sheets

Forskaren har endast en tidrapporteringsfil för samtliga sina Horizon-projekt och år. Tidrapporteringsfilen är knuten till individen och inte ett särskilt projekt. Tidrapporter över särskilda projekt skapas genom att välja (expandera) de projekt som man vill visa detaljerad rapporterad tid för som sedan skrivs ut.

Ladda ner Time sheet 2021 Horizon 2020 och Horizon Europe (Excel)

Vid frågor gällande Time sheets, kontakta Josefine Randenius, ekonom på GIO.

EduSign

Mer information om digital signering med eduSign. För frågor gällande eduSign, kontakta Åsa Enmyren, arkivarie.

Participant Identification Code (PIC)

För inlämnande av ansökningar avseende EU-projekt krävs en identifieringskod, PIC, som skall även användas i förhandlingar med EU-kommissionen. Genom koden förmedlas kontaktinformationen om Högskolan i Borås automatiskt.

Legal name: Hoegskolan i Boras
PIC: Kontakta Marie Wilhelmsson, ekonom, för koden
LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Marie Wilhelmsson