EU – Horizon 2020

Utlysningar

Målet med Horizon 2020 är att förvandla vetenskapliga genombrott till innovativa produkter och tjänster som kan leda till nya affärsmöjligheter, jobb och som kan förbättra människors liv.

EU - Horizon 2020
Högskolan i Borås medverkar i flera projekt.
Läs mer om projekten.

Spetskompetens – Excellent Science

Spetskompetens ska stärka EU:s globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningar på det Europeiska forskningsrådet, ERC, forskarrörlighet via Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande teknikområden (Future and Emerging Technologies - FET) samt forskningsinfrastruktur.

Industriellt ledarskap "Industrial leadership"

Industriellt ledarskap ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Här ryms stöd till små och medelstora företag, satsningar på mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion.

Samhälleliga utmaningar – Societal challenges

Samhälleliga utmaningar fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför; en åldrande befolkning, klimat, energiförsörjning, säkerhet, livsmedelstrygghet med flera. För att ta sig an de olika utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora.

För mer information om Horizon 2020 och tillgång till arbetsprogrammen (WP2018-2020) kontakta Mats Dolatkhah.