Formas, Forte och Vetenskapsrådet

Forskningsrådet Formas

Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete.
Läs mer om Formas (extern länk)

Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd (Forte)

Forte initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd.
Läs mer om Forte (extern länk)

Vetenskapsrådet

Fördelar stöd till svensk grundforskning med sikte på högsta vetenskapliga kvalitet och förnyelse. Huvuddelen av forskningsstödet går till projekt som initierats av forskarna själva.

Läs mer om Vetenskapsrådet (extern länk)

Så ansöker du om medel från Formas, Forte och Vetenskapsrådet

En ansökan till något av de statliga forskningsråden följer de administrativa rutiner som är beskrivna i 439-20 och dnr 751-20 (finns i diariet).

Finansiärerna använder ett gemensamt ansökningssystem, Prisma. För att kunna göra en ansökan måste du skapa ett personligt konto i Prisma (välj alternativet SWAMID-konto). Modulerna som används i Prisma för att skapa ansökan ser olika ut, beroende på utlysning och finansiär.

Högskolan i Borås har ett organisationskonto i Prisma som administreras av Grants and Innovation Office (GIO). När du har registrerat ansökan genom ditt personliga konto, och deadline har passerat, blir ansökan synlig i organisationskontot. GIO skickar då vidare ansökan för elektronisk signering av behörig chef enligt Rektors organisations- och beslutsordning (ROB). Signeringen måste normalt ske inom en vecka. Om ansökan är om 10 mKr eller mer ska rektor signera, i övriga fall ska akademichef signera.

Läs mer om Prisma

Tänk på att:

  • Informera GIO och behörig chef om att du planerar att ansöka. Signeringen måste ske senast en vecka efter deadline och kan behöva planeras i förväg.
    Din chef behöver också veta att ansökan ska skickas in och om exempelvis medfinansiering planeras.
  • Medverkande forskare måste själva ha/skapa ett konto och profil i Prisma för att kunna vara med i din ansökan.
  • Uppgifter som ska vara med i de CV:n som biläggs ansökan, måste föras över från respektive forskares profil till varje ny ansökan. Detta är bara möjligt att göra för de forskaren själv.
  • Det är oftast möjligt att även bjuda in även medverkande administratörer till en ansökan. Medverkande administratörer syns inte i ansökan när den skickas in, men kan hjälpa till i arbetet direkt i Prisma. Du kan t.ex. bjuda in din ekonom eller medarbetare på GIO till ansökan.
  • Det är bara själva beslutet om beviljande eller avslag som blir synligt i organisationskontot. Motivering, och i förekommande fall poäng, är vanligtvis bara synligt för projektledare/huvudsökande. Om du vill informera GIO eller diskutera motiveringen med oss behöver du skicka den till oss på annat sätt.
  • I normalfallet kan du registrera och avregistrera din ansökan ända fram till deadline. Vi rekommenderar att du provregistrerar din ansökan i god tid för att se till att alla obligatoriska fält är ifyllda i ansökan och CV:n.

Planerar du att ansöka om medel från Formas, Forte eller Vetenskapsrådet? Kontakta gärna GIO!

Kontakt

Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare
mats.dolatkhah@hb.se
Tfn: 033-435 59 69

Peter Klason, forskningsrådgivare
peter.klason@hb.se
Tfn: 033-435 4028 / 070-1857710