KK-stiftelsen

KK-stiftelsen pekar inte ut inom vilka områden det går att ansöka om medel, däremot ställer de krav på samproduktion. Det vill säga, att företag ska medverka i projekten. Kravet på samproduktion ser olika ut i forsknings- respektive utbildningsprojekten. Aktuell information om utlysningar finns på KK-stiftelsens webb.

KK-stiftelsen mål är att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att bygga profilerade och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer. Alla projekt från KK-stiftelsen ska med andra ord bidra till att bygga, förstärka och utveckla den sökande forsknings- och utbildningsmiljön.

Så här ansöker du om medel från KK-stiftelsen

En ansökan till KK-stiftelsen följer de administrativa rutiner som är beskrivna i Dnr 690-18 och 214-16 (finns i diariet).

KK-stiftelsen använder en egen ansökningsportal och för att kunna göra en ansökan måste du först skapa ett personligt konto.

Notera att KK-stiftelsen finansierar projekt vid lärosätet, finansiering går alltså inte till individer. Detta medför bland annat att alla ansökningar måste signeras av projektledare, akademichef och rektor. Signaturerna ska ske på KK-stiftelsens egna signaturbilaga.

Tänk på att:

  • Informera GIO och behörig chef i god tid (cirka två månader i förväg) om att du planerar att ansöka. Signeringen måste ske före deadline och den behöver planeras i förväg eftersom rektor ska signera. Din chef behöver också veta att ansökan ska skickas in och om exempelvis medfinansiering planeras.
  • Ansökningarna bedöms utifrån fyra kriterier: vetenskaplig kvalitet, nytta för näringslivet, förväntade resultat och effekter, genomförbarhet.
  • Alla kriterier är lika viktiga, projektet måste med andra ord uppfylla samtliga kriterier för att bli beviljat. Vidare finns det underkriterier som ser lite olika ut för de olika programmen. Kontakta GIO för råd hur de olika bedömningskriterierna ska adresseras.
  • KK-stiftelsen bedömer kvaliteten på ansökan och det är ingen konkurrens mellan ansökningar. Samtliga ansökningar som uppfyller deras kriterier fullt ut blir beviljade.
  • Beviljade projekt ska genomföras enligt projektplanen i ansökan.

Läs mer

Läs mer om KK-stiftelsen.

Aktuella utlysningar.

Kontakt till rådgivare

Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare
mats.dolatkhah@hb.se
Tfn: 033-435 59 69