EU-finansiering

Högskolan i Borås – en allt starkare aktör inom europeisk forskningsfinansiering.

EU är en betydelsefull forskningsfinansiär och HB har en kontinuerlig process av uppbyggandet av kompetensbanken som ger stöd till våra forskare i frågor kopplade till EU-forskning och forskningsfinansiering.

Ta alltid kontakta med GIO när du söker bidrag inom Horisont Europa! Glöm inte höra av dig i god tid innan deadline, så vi kan ge dig det stöd du behöver.

Forskarstöd riktar sig till att bistå forskarna med

  • att förbereda underlag och handlägga EU-kontrakt samt bistår vid upprättandet av samarbetsavtal mellan Högskolan och EU-samarbetspartners
  • fortlöpande bevakning och analys av de tematiska områden som utlyses i EU:s forskningsprogram i relation till högskolans forskningsprofiler
  • rådgivning för högre träffsäkerhet med avseende på tilltänkta projekt
  • information förmedlas utifrån högskolans profilområden samt områden i gränssnitt
  • selektiv, strukturerad och målgruppsstyrd information
  • webbplats med fokus på EU-relaterad forskning och EU-forskningsfinansiering är en levande kommunikationskanal där forskarna kan fortlöpande informera sig om viktiga nyheter
  • diskussioner om projektidéer och hjälp med att hitta rätt bland EU- forskningsprogram  
  • nyhetsbrev
  • hjälp för att bygga nätverk mellan olika aktörer som deltar i processen

Viktiga länkar i EU-forskningssammanhang

Information och rådgivning

För mer information och rådgivning om EU-forskningsprogram kontakta Mats Dolatkhah, Peter Klason eller Stefan Permanto, forskningsrådgivare.

Participant Identification Code (PIC)

För inlämnande av ansökningar avseende EU-projekt krävs en identifieringskod, PIC, som skall även användas i förhandlingar med EU-kommissionen. Genom koden förmedlas kontaktinformationen om Högskolan i Borås automatiskt.

Legal name: Hoegskolan i Boras
PIC: Kontakta Marie Wilhelmsson, ekonom, för koden
LEAR (Legal Entity Appointed Representative) Marie Wilhelmsson