EU - förkortningar

 • AAL – Ambient Assisted Living Joint Programme – EU FoU program Stöd till äldre
 • CDE (EUA-CDE) – Council for Doctoral Education
 • CIP – The Competitiveness and Innovation Framework Programme
 • COST (FP7) – European Cooperation in Science and Technology
 • CREST – The Scientific and Technical Research Committee (en rådgivande kommitté till kommissionen och ministerrådet i forskningsfrågor)
 • DG – Directorate - General for Research
 • DG SANCO - Directorate General for Health and Consumer Affairs
 • EARMA – The European Association of Research Managers and Administrators
 • EARTO - European Association of Research and Technology Organisations
 • EC – European Commission
 • EIP - European Innovation Partnership
 • e-IRG – The e-Infrastructure Reflection Group
 • EMRC – European Medical Research Council
 • EPSS – Electronic Proposal Submission Service
 • ERA – European Research Area
 • ERAC - Fr.o.m. halvårsskiftet 2010 kommer CREST (se ovan) att få ett nytt namn – ERAC (European Research Area Committee) och ett nytt mandat att vara ett rådgivande organ till ERA i strategiska frågor.
 • ERA-MIND – Mobile Researchers in Industry
 • ERA-NET – European Research Area - Networking
 • ERC – European Research Council
 • ERIP - European Research and Innovation Plan
 • ERSA - European Regional Science Association
 • ERCEA - European Research Council Executive Agency, which is a component of the ERC and is responsible for promoting Frontier Research and establishing the Scientific Strategy
 • ESF – European Science Foundation / Europeiska socialfonden
 • ESFRI – European Strategy Forum on Research Infrastructures
 • EURAXESS – Researchers in Motion
 • Eureka - Raising the competitiveness of European businesses through technology / ett samarbetsnätverk för marknadsnära forskning med 39 medlemsländer
 • FAFB - Food, Agriculture and Fisheries, and Biotechnology/Livsmedel, jordbruk och fiske, och bioteknik
 • HEI – Higher Education Institut
 • HERA - Humanities in the European Research Area
 • HLR – High Level Representatives
 • IAPP (Marie Curie IAPP) – Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways
 • IBSE - Inquiry-Based Science Education
 • ICT – Information and Communication Technologies
 • IMI – Informationssystemet för den inre marknaden
 • IOF (Marie Curie IOF) - Marie Curie International Outgoing Fellowship
 • IRSES - (Marie Curie IRSES) - Marie Curie  International Research Staff Exchange Scheme inom EU:s sjunde ramprogram, stödjer enskilda forskares karriär; ett stödåtgärd inom ramen för Marie Curie - People.
 • ITN (Marie Curie – ITN) – Initial Training Networks
 • ITRE - Committee on Industry, Research and Energy
 • JP – Joint Programming
 • JPI - Joint Programming Initiatives
 • JRC – Joint Research Centre
 • JRU - Joint Research Unit
 • JTI – Joint Technology Initiatives
 • KBBE – Knowledge-Based Bio-Economy
 • KIC – Knowledge and Innovation Communities
 • KSLLL – The European System for Lifelong Learning
 • LEAR – Legal Entity Appointed Representative
 • LERU – League of European Research Universities
 • NCP – National Contact Point
 • NCP PEOPLE – National Contact Point for the FP7 Specific Programme “PEOPLE”
 • NEF – Negotiations Form Facility by REA
 • NMP (FP7) – Materials and new Production Technologies
 • PPP – Public - Private - Partnership
 • REA – Research Executive Agency (se även NEF – Negotiations Form Facility by REA)- Genomförandeorganet för forskning (REA) inrättades i december 2007och har sitt säte i Bryssel. Sedan juni 2009 är REA ett självständigt organ. REA förvaltar en budget på drygt 6,5 miljarder euro och är ansvarigt inför generaldirektoraten för forskning, näringsliv, informationssamhället och medier samt energi och transport.
 • R&D – Research & Development
 • RI – Research Infrastructures
 • RRI - Responsible Research and Innovation
 • RTD – Research and Technological Development
 • SIS - Science in Society / Vetenskap i samhället
 • SMINT – Förstudiemedel för små - och medelstora företag för internationellt tekniksamarbete
 • SRA – Scientific Research Agenda
 • SSH - Socio-economic Sciences and the Humanities / Samhällsvetenskap och humaniora
 • STREP - Small or medium-scale focused research projects.
 • UNICA - Network of Universities from the Capital Cities of Europe