RESEARCHconnect – databas för forskningsfinansiering och utlysningar

 

Databasen inkluderar utlysningar från finansiärer i Sverige och utomlands. Den kan användas av individuella forskare och forskargruppledare som letar efter möjligheter att finansiera forskningsprojekt.

Demonstration av databasen

Grants and Innovation Office (GIO) anordnar varje termin workshops då vi demonstrerar databasen.

För att bli användare måste du registrera dig. Som användare får du tillgång till instruktioner, bland annat en kort video.

Om du vill ha ett användarkonto eller om din forskargrupp/institution vill boka in ett demonstrations- och träningstillfälle, kontakta Mats Dolatkhah, e-post: mats.dolatkhah@hb.se

Läs mer

Läs mer om RESEARCHconnect.