Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen  arbetar för att utveckla starka forsknings- och innovationsmiljöer i Västra Götaland samt att öka västsvenskt deltagande i nationella och europeiska forskningsprogram.

Så ansöker du om medel från Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen (VGR) finansierar projekt som visar på nytta i regionen och som är i enlighet med VG2020 – strategi för tillväxt och utveckling.

Ett vanligt förfarande är att skriva ihop och ”pitcha” sin projektidé för en handläggare på VGR inom rätt programområde, där en bra utgångspunkt är att projektet passar in på VG2020-strategin.

Det finns både förstudiemedel och större medel att söka. Det finns ingen generell deadline, utan VGR utgår från sin programområdesbudget och använder sig av en löpande urvalsprocess.

VGR FoU-kort

VGR FoU-kort söks av företag för samarbete med forskare, som regel för kortare projekt där forskarnas kompetens och resurser behövs för att lösa av företaget definierade problem eller utmaningar. Ansökningarna ska vara korta och lämnas in via ett formulär.

Det finns två sorters FoU-kort:

  1. FoU-kort Bas söks löpande och omfattar max 50 000 kronor i bidrag, där 50 procent är medfinansiering från företaget. Syftet är att bygga upp samarbetsprojektet för att eventuellt gå vidare och söka FoU-kort Avancerat.
  2. FoU-kort Avancerat som har två utlysningar per år, vår och höst, och omfattar max 700 000 kronor som ska finansiera forskarinsatsen plus 50 procent medfinansiering från företaget. Det är dock inte nödvändigt att först ha fått Bas, man kan gå direkt på Avancerat.

Läs mer

Läs mer om Västra Götalandsregionen (VGR) (extern länk)

VG2020 – strategi för tillväxt och utveckling (extern länk)

Nästa regionala utvecklingsstrategi 2021-2030 (extern länk)

Ansökningsblanketter och mer information (extern länk)

Tänk på att:

  • VGR vill vara del av och utforma projektet på ett tidigt stadium.
  • VGR kan även medfinansiera andra projekt, så länge projekten relaterar till VG2020-strategin.
  • Det är ytterst sällan som grundforskning finansieras, utan VGR finansierar gärna samhällsnyttiga projekt som tydligt påverkar människor i regionen, antingen på kort, eller lång sikt.

Planerar du att ansöka om medel från VGR? Kontakta Jan Tengwall, innovationsrådgivare, på Grants and Innovation Office (GIO) för mer information.

Kontakt

Anita Brnic Kristo
Chef, Grants and Innovation Office
E-post: anita.brnic_kristo@hb.se
Telefonnummer: 033-435 4231

Jan Tengwall (Tjänstledig)
Innovationsrådgivare
jan.tengwall@hb.se
Tfn: 033-435 4297 / 0701-808367