Vinnova 

Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation.

Vinnovas uppgift är att bidra till hållbar tillväxt genom att ge finansiering för nyttiggörande av forskning och för innovationsprocesser i tidiga skeden, där riskerna är höga och där projekt inte kan lyfta utan statligt stöd. Det görs främst genom bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar till de samhällsproblem som identifieras bland annat i FNs Globala mål Agenda 2030. Vinnova finansierar projekt som anses ha en viss mognadsgrad mot nyttiggörande eller har potential att utvecklas mot samhällsnytta. Det ska alltså inte vara renodlade forskningsprojekt men kan, och i vissa utlysningar bör, innehålla forskning.

Så ansöker du om medel från Vinnova

Vinnova har en mängd olika utlysningar, både engångs och återkommande utlysningar. Nya utlysningar lanseras kontinuerligt och man bör studera Vinnovas webbsida med jämna mellanrum. Det är mycket viktigt att läsa utlysningstexten noga och följa denna, för att sedan skapa en ansökan i Vinnovas digitala ansökningssystem Intressentportalen.

Kontakta gärna utlysningsansvariga med frågor, både före och under ansökningsprocessen, för att få feedback och tips på hur ni kan förbättra ansökan. Vinnovas handläggare är hjälpsamma och har grundinställningen att ansökningarna ska bli bra och projekten framgångsrika.

Tänk på att:

  • Vinnovas utlysningar är riktade mot projekt med innovationshöjd i bred bemärkelse, inom alla discipliner, inte bara tekniska.
  • Oftast krävs både medfinansiering och deltagande av aktörer i hela värdekedjan, från forskare till slutanvändare.

Planerar du att ansöka om medel från Vinnova? Stöd och mer information finns på GIO genom innovationsrådgivarna.

Läs mer om Vinnova (extern länk)

Kontakt

Anita Brnic Kristo
Chef, Grants and Innovation Office
E-post: anita.brnic_kristo@hb.se
Telefonnummer: 033-435 4231

Jan Tengwall (Tjänstledig)
Innovationsrådgivare
jan.tengwall@hb.se
Tfn: 033-435 4297 / 0701-808367