FoI-rådgivning

Med stöd av våra respektive funktioner får du: Behovsanpassade råd ifråga om lämpliga finansieringsformer och stöd ifråga om granskning och kvalitetssäkring av projektansökan. Du får ett kvalificerat stöd vid beredning av projektbudget respektive projektuppföljning. Du får tillgång till expertis och råd avseende affärsjuridiska frågor och beredning av projektavtal. GIO bistår dig gärna med att identifiera lämpliga former för nyttiggörande av idéer, kunskap och forskningsresultat; du kan även få stöd i samband med inventering och hantering av kunskapstillgångar. Kontakta oss gärna för en dialog om vilka finansiärer och utlysningar som är mest lämpliga för ditt egen eller din forskningsgrupps projekt!

Grants and Innovation Office är främst en stödfunktion för forskare och lärare på akademierna. Behöver du stöd i din forskning? Kontakta oss så bokar vi ett möte.

Kontaktuppgifter till Grants and Innovation Office

Vi bistår akademierna med specialiserat stöd inom fyra områden:

Forskningsrådgivning

Forskningsrådgivning är en specialiserad rådgivning kring finansieringsformer, upplägg och utformning av ansökan. Du som är forskare kan här även få stöd vid utveckling och etablering av nätverk. Forskningsrådgivaren bevakar utlysningar och programformer om forskningsfinansiering både inom och utanför Sverige. Via forskningsrådgivaren kan du också vara med och påverka framtida utlysningar och arbetsprogram.

Innovation och nyttiggörande

Innovationsrådgivaren vägleder och stödjer dig som forskare i ditt arbete att driva dina forskningsprojekt framåt. Du får metoder för att utvärdera dina intellektuella tillgångar i forskningen och verktyg för validering och validering samt råd om nyttiggörande. En rådgivning med stort kontaktnät som hjälper dig att hitta samhällsrelevans i din forskning.

Avtalsjuridik

Avtalsjuristen ger dig som forskare stöd vid kontraktsförhandling och avtalsskrivningar med externa samarbetsorganisationer och finansiärer. Du kan få stöd i att upprätta nya avtal eller få hjälp med förhandling i samband med avtalsregleringar av forskningssamarbeten. Avtalsjuristen ingår också i stödet kring samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat.

Avtalsjuristen ger även vägledning inom GDPR och etikprövning.

Läs mer om juridiskt stöd.