Forskare som grupparbetar

KK-stiftelsen – skrivarcirkel

Ansökningar till KK-stiftelsen konkurrerar inte med varandra, de får finansiering baserat uteslutande på egna meriter. Alla förslag som uppfyller utvärderingskriterierna tilldelas finansiering. Därför är det viktigt att förstå KK-stiftelsens bedömningskriterier och bedömningsprocess.

För att hjälpa dig i ditt skrivande arrangerar GIO under våren en skrivarcirkel för dig som planerar att ansöka om finansiering från KK-stiftelsen. 

Datum och tid för träffarna

Skrivarcirkeln träffas följande datum. Du kan delta vid ett eller flera tillfällen, vilket du föredrar. Ingen föranmälan.

Torsdag 11 april: 10:00-12:00

Torsdag 25 april: 10:00-12:00

Torsdag 9 maj: 10:00-12:00

Torsdag 23 maj: 10:00-12:00

Ta med texter och dator

På skrivarcirkeln delar alla deltagare med sig av egna ansökningstexter. Din text kommer sedan kollektivt att granskas och kommenteras av övriga deltagare samt av rådgivarna på GIO, som kommer att ge feedback till ytterligare förbättringar. 

Det rekommenderas (dock inte obligatoriskt) att du skickar in din text i förväg, senast tisdag morgon klockan 08:00 samma vecka som skrivarcirkeln ska samlas. Glöm inte att säga vilken specifik ansökan avser att göra.
Mejla din text till: peter.klason@hb.se (Obs! Ange i ärenderaden "KKS skrivarcirkel").

Varje deltagare förväntas ta med egen dator för att kunna arbeta med de egna texterna under workshopen.

Plats för träffarna

Träffarna kommer att äga rum i Science Parks mötesrum på våning 2.5, Textile Fashion Center entré 3B. Om du inte hittar, kan du komma till GIO:s kontor strax före kl. 10:00 de datum du vill delta.

Kontakt

Peter Klason, forskningsrådgivare