Kurs i immaterialrätt

Kursen är en introduktion till IPR (patent, mönsterskydd, varumärke och upphovsrätt): hur man skyddar sina kunskapstillgångar och hur man söker och använder information, med fokus på relevansen och fördelarna för forskning och forskningens nyttiggörande.

Kursen kommer att ges vid två olika tillfällen med samma inriktning, där varje tillfälle består av tre tre-timmars seminarier.

Kursen är avgiftsbelagd för studenter från icke EU/EES-land. Gäller ej anställda vid Högskolan i Borås eller doktorander.

Kurs i januari 2018

22/1: 13:00–16:00 Sal: M404
23/1: 13:00–16:00 Sal: M401
24/1: 09:00–12:00 Sal: M401

Doktorander anmäler sig via sin forskningshandläggare senast 18 januari.

Seminarium 1

Grundkunskaper om IPR

Seminariet ger en introduktion till immaterialrätt, IPR, och hur olika aspekter av IPR är relevanta för akademisk forskning. Det kommer också att ges en överblick av de internationella systemen för hantering av IPR.

Seminarium 2

Hur man söker och använder IPR-information som är relevant för ditt forskningsområde

Seminariet ger information om relevanta databaser och hur man söker och drar nytta av information inom ditt forskningsfält. Ta med egen dator till seminariet.

Seminarium 3

Forskningsresultat och immaterialrätt

Seminariet ger en genomgång av hur informationen i de föregående seminarierna kan appliceras på dina forskningsresultat, hur en inventering av intellektuella tillgångar kan utföras i ett forskningsprojekt samt vilken hjälp och support ni kan få på Högskolan i Borås. För doktorander kommer seminariet att följas av en kort examination.

Examination för högskolepoäng

Kursen ger 2 högskolepoäng till doktorander och mastersstudenter. För detta krävs närvaro på alla tre seminarierna och godkänt genomförande av de arbetsuppgifter som ges i samband med kursen.