Hitta intellektuella tillgångar

Välkommen på workshop om att inventera dina intellektuella tillgångar.

Vad kan en sådan inventering användas till?

- Som underlag för bättre planering av sin publicering (vad som ska publiceras och när).
- I diskussioner med kollegor eller möjliga samarbetspartners inom och utanför högskolan.
- Vid kontraktsskrivning med myndigheter, företag eller finansieringsorgan, för att tydligt visa vad man för in i projektet (background) och vad som ska utvecklas (foreground).
- Uppdatering av ditt CV.
- Formulera en innovationsstrategi för forskargruppen.
- Om man funderar på att distribuera kunskap via internet

Det finns många goda anledningar att delta i workshopen!

Alla forskare på A2 är välkomna!

Tid: 21 januari 2015, kl. 09:00-12:00

Läs nyheten om workshopen