Presentation av KK-stiftelsens höstlansering

Datum: 3 oktober, kl. 09:30-10:30
Plats: A716

Program:

Rektor Björn Brorström inleder
Genomgång av program som utlyses under hösten 2016:
- Expertkompetens för innovation
- Forskningsprofiler
- ProSpekt
- Strategisk rekrytering och kunskapsförstärkning
- Synergi
- NU - Nätbaserad utbildning för internationell positionering
Avslutande frågestund

Efter mötet finns möjlighet att träffa forskningsrådgivare och innovationsrådgivare och diskutera uppslag till ansökningar eller boka in möte för enskild rådgivning vid annat tillfälle.

Har du frågor kontakta, dubravka.eliasson@hb.se