Så skriver du en konkurrenskraftig ansökan

Kursen baseras på deltagarens eget arbete med en pågående ansökan och består av två (2) obligatoriska heldagar. Kursen ges på engelska och antalet deltagare är begränsat till 10.

Kursdagar

  • 21 februari kl. 08:30 – 15:00
  • 28 februari kl. 08:30 – 15:00

Anmälan är stängd.

Antalet deltagare är nu 10, varvid vi har stängt anmälan.

På kursen kommer vi att gå igenom alla delar i en ansökan med tonvikt på projektbeskrivning och samhällsrelevans. Korta introduktioner och föreläsningar av forsknings- och innovationsrådgivare från GIO följs av tid för arbete på egen hand med tillgång till GIO:s rådgivare. Din text kommer sedan kollektivt att granskas och kommenteras av övriga kursdeltagare och rådgivarna från GIO, vilket kommer att bidra med värdefull feedback till ytterligare förbättringar. Varje deltagare förväntas ta med egen dator för att kunna arbeta med den egna texten under kursen.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är forskare med doktorsexamen och som aktivt arbetar på en egen ansökan med målet att skicka in den under första halvåret 2019. Du förväntas ta med ett första utkast på din ansökan till kursen och ha bestämt vart du vill skicka in ditt slutliga förslag.

Frågor?

Kontakta Peter Klason, peter.klason@hb.se, eller Mats Dolatkhah, mats.dolatkhah@hb.se, på Grants och Innovation Office.

Välkommen!