Staty på Socrates. Foto: Mostphotos

Seminarium: Forskningsansökningar – hur tänker granskare?

Vid detta seminarium erbjuds möjlighet att ta del av erfarenheter och tips från bland annat forskare som ingått i bedömargrupper och forskningssekreterare hos en av finansiärerna. Genom att lära oss mer om hur bedömargrupperna resonerar och arbetar kan vi bli ännu bättre på att anpassa ansökningar utifrån hur de kommer att utvärderas.

Datum: 16 oktober, 2019
Tid: 13:15–16:45
Lokal: E308
Anmälan: Senast 9 oktober. Anmälan är stängd.

Program

13:15-13:20 Inledning, välkommen (Ellen Rydberg, chef GIO och Claes Lennartsson, Akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT)

13:20-14:15 Bedömning av forskningsansökningar från bedömargruppsmedlems perspektiv (Staffan Larsson, professor emeritus i pedagogik, Linköpings universitet)

14:15-14:45 Vetenskapsrådets struktur för kollegial bedömning - några erfarenhetsbaserade reflektioner (Jenny Johannisson, Högskolan i Borås)

14:45-15:15 Fika

15:15-16:00 Bedömning av forskningsansökningar från forskningssekreterarens perspektiv (Eva Stensköld, Riksbankens Jubileumsfond)

16:00-16:45 Panel och tillfälle att ställa frågor 

Seminariet vänder sig till forskare, lärare, doktorander och administrativ personal.

Arrangörer: Grants and Innovation Office, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Kontakt

Mats Dolatkhah, forskningsrådgivare, GIO
Helena Francke, forskningssamordnare, Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT