Should I stay or should I go? Seminarium om forskarmobilitet och postdoc-möjligheter

Välkommen på GIOs seminarium om postdoc-möjligheter och forskarmobilitet den 15 maj.

Plats: M402
Tid: 09:30-12:00
Anmäl dig senast 10 maj.

Läs mer om seminariet och anmälan här (på engelska).