Social Innovation in reality – a world impact case from University of Borås

Vad menar vi med "social innovation"? Enligt klassisk definition ska innovation leda till något konkret såsom patent, nya företag och arbetstillfällen. Social innovation sträcker sig bortom detta då dess huvudsakliga syfte inte i första hand är kommersiellt, utan strävar mot att möta miljömässiga och sociala behov. Nya produkter, tjänster, metoder, affärsmodeller eller arbetsstrategier som bidrar till ett bättre och mer hållbart samhälle. På detta seminarium förklarar vi de olika aspekterna av social innovation, inklusive finansieringsmöjligheter, och vi ger bland annat exempel från Högskolan i Borås.

Kontakt: Stefan Dahlin