U LAB

I denna workshop prövar vi ett enkelt men kraftfullt verktyg för att få fram och inventera våra idéer. Vi jobbar först individuellt. Sedan samlar vi oss i smågrupper där vi ger varandra infallsvinklar på idéerna. Målet är att var och en får en bas för att jobba vidare i en action plan.

Datum: 10 juni, kl. 09:00-13:00
Plats: Gamla matsalen, Simonsland
Kostnadsfritt!
Begränsat antal platser.

Workshopen är för alla yrkeskategorier på A1: tekniker, forskare, lärare och administrativ personal. Vi avslutar workshopen med lunch.

Välkomna!