Checklista

Checklistan är för dig som är projektkoordinator och behöver juridiskt stöd för att upprätta, granska eller förhandla avtal för ett forsknings- eller samverkansprojekt, i vilket Högskolan i Borås är avtalspart.

Denna guide kommer att underlätta kommunikationen med juristen för att uppnå en smidig avtalshantering.

När ett avtal behövs för ett projekt, ska du:

  • Diarieföra samtliga handlingar som utgör underlag till projektavtalet (till exempel beslutsbrev, villkor för bidrag, ansökningar, med mera). För vägledning, kontakta högskolans registrator.
  • Meddela juristen om projektets bakgrund med respektive diarienummer och ange även övrig relevant information avseende projektet såsom finansiering*, budget, kontaktuppgifter, deltagande personalkategorier (forskare, doktorander, studenter).
  • Upplys om Högskolan i Borås roll i samarbete (till exempel avtalspart/koordinator/rådgivande roll)?
  • Vanligen löper projektavtalet under projekttiden. Om en förlängning ska vara möjlig, meddela juristen om den – exempelvis "2020 – 2021 med möjlighet till två års förlängning med ett år i taget".

Du är alltid välkommen att boka in ett möte med högskolans jurist om du önskar det.