Kontakt

För allmänna frågor, vänligen kontakta oss via e-post: GIO@hb.se

Våra lokaler finns i T3000 i Textile Fashion Center.


Anders Stenström

Anders Stenström

Tf. Chef
anders.stenstrom@hb.se
Tfn: 033-435 4441/0709-224160

 

 

Mats Dolatkhah

Mats Dolatkhah

Forskningsrådgivare
mats.dolatkhah@hb.se
Tfn: 033-435 5969 / 0701-808348

 

 

Peter Klason

Forskningsrådgivare
peter.klason@hb.se
Tfn: 033-435 4028 / 070-1857710

 

 

Kayode Adekunle

Kayode Adekunle

Forskningsrådgivare
kayode.adekunle@hb.se
Tfn: 033-435 4571 /  0701-853586

 Jan Tengwall

Jan Tengwall

Innovationsrådgivare
jan.tengwall@hb.se
Tfn: 033-435 4297 / 0701-808367

 

 


Stefan Dahlin

Stefan Dahlin

Innovationsrådgivare
stefan.dahlin@hb.se
Tfn: 033-435 4518 / 0701-030229

 

 

Marie Wilhelmsson

Ekonom
marie.wilhelmsson@hb.se
Tfn: 033-435 4420 / 0701-000804

 

Zuleyma Montenegro de Rynge

Zuleyma Montenegro de Rynge

Avtalsjurist
zuleyma.montenegro_de_rynge@hb.se
Tfn: 033-435 4298 / 0701-062496

 

 

Solveig Klug

Kommunikatör
solveig.klug@hb.se
Tfn: 033-435 4648 / 0732-807578