Våra tjänster

Grants and Innovation Office är främst en stödfunktion för forskare på akademierna. Vi rådgör och granskar forskningsansökningar samt rådgör och ger stöd vid innovationsprojekt. Behöver du stöd i din forskning? Kontakta oss så bokar vi ett möte. 
Kontaktuppgifter till Grants and Innovation Office

Observera att projektledning och projektsamordning ligger under repektive akademi.

Vi ger specialiserat stöd inom följande fyra områden:

Forskningsrådgivning

Forskningsrådgivning är en specialiserad rådgivning kring finansieringsformer, upplägg och utformning av ansökan. Du som är forskare kan här även få stöd vid utveckling och etablering av nätverk. Forskningsrådgivaren bevakar utlysningar och programformer om forskningsfinansiering både inom och utanför Sverige. Via forskningsrådgivaren kan du också vara med och påverka framtida utlysningar och arbetsprogram.

Innovation och samverkan

Innovationsrådgivaren vägleder och stödjer dig som forskare i ditt arbete att driva dina forskningsprojekt framåt. Du får metoder för att utvärdera dina intellektuella tillgångar i forskningen och verktyg för validering och validering samt råd om nyttiggörande. En rådgivning med stort kontaktnät som hjälper dig att hitta samhällsrelevans i din forskning. Läs mer om verifiering på Innovationsbloggen.

Projektekonomi

Inför en ansökan kan du som forskare få hjälp med budgetplanering och stöd i att tolka finansiella regelsystem. Har du frågor kring projektets finansiella frågor eller allmänna frågor gällande regler inom Eu:s ramprogram för forskning och innovation kan du vända dig hit. Ekonomen hos GIO är även till som stöd för administratörer och ekonomer samt för högskolans ledning i frågor som rör forskningsfinansiering. Ekonomistöd kan ses som en kontrollfunktion vid större forskningsansökningar, rapportering och revision.

Avtalsjuridik

Avtalsjuristen ger dig som forskare stöd vid kontraktsförhandling och avtalsskrivningar med externa samarbetsorganisationer och finansiärer. Du kan få stöd i att upprätta nya avtal eller få hjälp med förhandling i samband med avtalsregleringar av forskningssamarbeten. Avtalsjuristen ingår också i stödet kring samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat.

Läs mer om juridiskt stöd.