Få hjälp att granska din forskningsidé

Under en onsdagseftermiddag fick forskare vid A3 delta i en workshop kring forskningens nyttiggörande.

Workshopen är uppdelad i två delar, där första delen ska stärka rådgivningen kring forskningens nyttiggörande.

– På workshopen får forskaren en chans att reflektera över sin egen forskningsidé och samtidigt få hjälp att utveckla den tillsammans med andra forskare, säger Nasrine Olson, universitetslektor på högskolan.

– Som forskare är det alltid användbart att diskutera sin forskningsidé och få feedback. Stöttande feedback och hjälp att komma framåt är det centrala i denna workshop. Ibland kan man bli hemmablind och van vid sin egen forskning eller studie. Det kan då vara lätt att missa alternativa vägar att tänka och göra saker på. När forskare från skilda bakgrunder och erfarenheter träffas, hittar man ofta kreativa lösningar som kan vara inspirerande och användbara.

Nästa workshop, som är tänkt att hållas om några veckor, handlar om att påvisa nyttan och hitta intellektuella tillgångar i forskarens projekt.

– Vi hoppas att de som var med på denna workshop också deltar på nästa. Det skulle även vara intressent att ha ett kortare möte under nästa termin, för att följa upp de insikter och idéer som forskarna fått och se om de haft nytta av dem, menar Nasrine Olson.

Workshop-serien ges till forskare på alla akademier och arrangeras av Grants and Innovation Office på Högskolan i Borås tillsammans med projektet NyForsk.

NyForsk

NyForsk står för Nyttiggörande av forskningsresultat och är Högskolan i Borås del i ett större projekt som pågår vid flera västsvenska lärosäten som alla ingår i Innovationskontor Väst. Projektledare på Högskolan i Borås är Stefan Dahlin, innovationsrådgivare vid Grants and Innovation Office. NyForsk kan bidra med idéer, utbildningar och verktyg för att underlätta för forskaren att ta initiativ till att skapar innovation och samhällsnytta med sin forskning