Gemensam plattform för textil arkitektur

Idag ses textil arkitektur vanligtvis ur ett arkitekturperspektiv eller ett textildesignperspektiv. Nu beviljar Vetenskapsrådet medel för att förena de båda perspektiven och bygga en gemensam plattform.

Av totalt 65 ansökningar var det fem stycken som tilldelandes medel i Vetenskapsrådets stora utlysning inom konstnärlig forskning. Projektet ”Urban materialitet – mot nya samarbeten i textil design och arkitektur” beviljades 4 950 000 kronor. I projektet ingår Margareta Zetterblom, forskare vid Textilhögskolan, Kristin Fridh, forskare vid Göteborgs universitet och Paula Femenias, forskare vid Chalmers.

– Det är fortfarande svårt att förstå. Väldigt omtumlande men väldigt roligt, säger Margareta Zetterblom. Pengarna kommer framförallt att gå till forskarnas löner men också till material och förhoppningsvis någon studieresa. Pengarna fördelas på tre år, från 2016-2018.

Projektet handlar i stora drag om estetiska och funktionella aspekter inom området textil arkitektur vilket specifikt i detta forskningsprojekt handlar om att utveckla exempel på textila fasadstrukturer och ytmaterial för stadsmiljö, samt hur kopplingen mellan materialval och akustik fungerar i ett urbant sammanhang.

– Vi vill skapa en gemensam plattform för arkitekter och textildesigners. Idag ses textil arkitektur vanligtvis ur ett arkitekturperspektiv eller ett textildesignperspektiv. Vi vill förena dessa synsätt genom att utveckla en gemensam plattform för textil arkitektur. Vi kommer huvudsakligen att titta på utomhusmiljöer, men även en del på inomhusmiljöer.

Praktiskt arbete på Textilhögskolan

När det är dags att undersöka och utveckla metoder i textil arkitektur, kommer forskarna att utföra en del praktiskt arbete på Textilhögskolan.

– Vi har så bra miljöer här, där vi har möjlighet att producera större mängder textila material vilket kommer att krävas för arbete i skala 1:1. Det var också en viktig del i ansökan att visa att vi kunde förankra vårt arbete och faktiskt har möjlighet att arbeta med det praktiskt.  

– För mig som forskar inom textildesign med fokus på textila material och akustik, är en viktig del i forskningsprojektet att titta på kopplingen mellan akustik och material. Än har vi inte bestämt vilka miljöer vi ska undersöka, men vi har pratat om att till en början arbeta med avgränsade urbana platser. Möjliga miljöer skulle kunna vara gångtunnlar, där ljuden ofta är skarpa och ekande.

Ett av länderna som ligger i framkant när det gäller ytmaterial och byggnadskonstruktion är Japan.

– Vi har tittat en del på Japansk arkitektur, och Kristina Fridh som är projektledare har även varit där tidigare och skapat en del kontakter med japanska arkitekter. Så det blir nog en resa dit för att hämta inspiration och även intervjua några arkitekter. Det ska bli otroligt roligt att arbeta i en grupp med forskare som tillför olika kompetenser i projektet, avslutar Margareta.


Text och foto: Annie Klasén