Grants and Innovation Office blir större

Tre nya tjänster har inrättats på Grants and Innovation Office (GIO): En kommunikatör, en ekonom och en jurist.

Annie Klasén har tidigare arbetat på Kommunikation på högskolan. Hon är nu kommunikatör på GIO.

Vad arbetar du med som kommunikatör på GIO?

– Jag arbetar med att utveckla kommunikationen kring innovationsinsatser, både inom GIO och i projektet NyForsk, allt ifrån nyhetsbrev till att inrätta GIO på webben. Jag ska bland annat se till att viktig information, aktuella utlysningar och nyheter når ut till forskarna på högskolan genom våra kommunikationskanaler.

Vad gör du på fritiden?

– Umgås med familj och vänner och spelar fotboll. Jag läser också en magister i strategisk information och kommunikation, vilket tar mycket av min lediga tid just nu.

Marie Wilhelmsson

Marie Wilhelmsson är ekonom på GIO. Hon har arbetat på högskolan sedan 2006, då som ekonom på andra avdelningar.

Vad innebär din roll som ekonom på GIO?

– Tanken är att vi ska bygga upp en struktur för stöd med inriktning mot extern forskningsfinansiering. Jag ska vara en stödfunktion för både forskare och ekonomer på högskolan. Syftet är att bygga upp ekonomernas kompetens inom sina områden, samt att stödja forskarna vid större och koordinerade forskningsansökningar.

– Det kommer också innebära att utveckla mallar, skapa nya rutiner och att vara påläst kring våra vanligaste finansiärers regelverk för bidrag. Rollen är helt ny, så vi behöver inventera vilket stöd som behöver inrättas.

Vad gör du på din fritid?

– Just nu tar familjen som består av min 1-åriga dotter och min 7-åriga bonusson och sambo all ledig tid. Har jag en stund över läser jag gärna en bra bok. Favoritgenre är kriminalromaner.

Zuleyma Montenegro de Rynge

 Zuleyma Montenegro de Rynge är jurist med fokus på avtal och immaterialrätt och har tidigare arbetat på Göteborgs universitet.

Vad kommer du att arbeta med på GIO?

– Jag kommer att hantera avtalsgranskning och upprättande av avtal inom GIO, samt hjälpa till med frågor kring samverkan och nyttiggörande av forskningsresultat.

– En av mina arbetsuppgifter är att ge stöd till våra forskare med förhandlingar av de juridiska delarna av forskningsprojekten, från tidiga strategiska samtal med involverade parter till publicering av resultat. Det är därför bra om jag kan vara involverad i hela innovationsprocessen.

Var har du arbetat tidigare?

– Jag arbetade på Göteborgs Universitet som affärsjurist fram till 2013. Därefter fick jag en juristtjänst i EU-projektet EMBRC, som syftade att forma en europeisk forskningsstruktur inom marinbiologi.

Vad har du för intressen?

– Jag gillar att vara med min familj, lära mina döttrar alla roliga saker som finns omkring. Vi gillar att promenera, gå på museum eller vara på lekplatsen och bara umgås så mycket som möjligt.

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén