KK-stiftelsens utlysningar presenterades vid seminarium

Nu är höstens program hos KK-stiftelsen öppna. Peter Klason, forskningsrådgivare på Grant and Innovation Office (GIO) vid Högskolan i Borås, rapporterade från KK-stiftelsens höstlansering.

Med anledning av KK-stiftelsens höstlansering, som hölls i Stockholm 23 september, höll GIO den 6 oktober ett informationsmöte. Högskolans rektor Björn Brorström inledde med att konstatera:

– KK-stiftelsen är en viktig forskningsfinansiär för högskolan som vi vill utöka vårt samarbete med. Fakta KK-stiftelsen
Är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft. Finansierar forskning och kompetensutveckling vid Sveriges nya universitet och högskolor samt special-högskolorna, när den sker i samverkan med näringslivet. Verkar bland annat för att lärosätena ska bygga internationellt konkurrenskraftiga forskningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi, näringsliv och institut.
Källa: KK-stiftelsen

Mötet fortsatte med att Peter Klason kortfattat presenterade KK-stiftelsen och de aktuella utlysningarna. KK-stiftelsen finansierar forskning och kompetensutveckling som sker i samproduktion med näringslivet. I alla utlysningar finns fyra bedömningskriterier: Vetenskaplig kvalitet, nytta för näringslivet, förväntade resultat och genomförbarhet.   

– KK är en trevlig finansiär, skriver du en ansökan som fullt ut uppfyller kraven får du finansiering. Vi på GIO stöttar forskarna på högskolan med att bland annat granska ansökningarna innan de skickas iväg, men det gäller att komma till oss i god tid, säger Peter Klason.

KK-stiftelsens höstlansering innehåller följande utlysningar:

  • NU 15 – Nätbaserad utbildning för internationell positionering Ett nytt program där man i höst kan söka ett planeringsbidrag för att utforma en lärosätesgemensam strategi för internationell positionering genom nätbaserad utbildning. 
  • ProSpekt 15 Ett program som riktar sig till nydisputerade.  
  • Synergi 15
  • Expertkompetens för innovation 15 – steg 1
  • Strategiska rekryteringar 15
  • Strategisk kunskapsförstärkning 15
  • Forskningsprofiler 15

Text och Foto: Anna Kjellsson