Nytt bygglaboratorium i höst

Högskolan i Borås har fått 700 000 kronor från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad till ett nytt bygglaboratorium. Labbet ska vara för forskare, doktorander och studenter.

Agnes Nagy, universitetslektor i samhällsbyggnad och Staffan Svensson, professor i byggteknik står som bidragsmottagare. Syftet med laboratoriet är att tydliggöra den teoretiska undervisningen som sker inom byggområdet genom praktiska moment samt genom att vidareutveckla den experimentella forskningsverksamheten inom byggområdet.

– Vi är glada och väldigt stolta att vi blivit tilldelade pengar, säger Staffan Svensson.

– Jag tror detta är ett tecken på att omvärlden förstår vikten av samhällsbyggnad och hållbar byggteknik. Att allmänheten och inte minst Sparbanksstiftelsen tycker att det är en viktig fråga, säger Agnes Nagy.

Projektet innefattar ett utrustat laboratorium på Högskolan i Borås där forskning och utbildning möts. I laboratoriet kommer undervisning ske inom byggingenjörsprogrammet, affärsingenjör bygg och magisterutbildning i byggteknik med inriktning hållbart samhällsbyggande.

– Även om mycket inom byggteknik är teoretiskt, finns det också mycket praktiskt. Man måste få känna och se för att förstå potentialen i till exempel ett material. Vi får mer perspektiv om vi använder alla våra sinnen, därför är det viktigt med ett laboratorium, säger Staffan Svensson.

– Det finns inte många högskolor och universitet, eller för den delen gymnasium, som har bygglaboratorium. Jag tror att högskolans laboratorium kommer komma till nytta för flera verksamheter runt om i samhället, säger Agnes Nagy.

– Vi har siktet inställt på att bygglabbet ska vara igång till höstterminen. Då kommer två kurser i läsperiod 1 och 2 ha en del undervisning där, säger Agnes Nagy.

Läs mer

Högskolan i Borås fick totalt 2 013 000 kronor till forskning. Läs om vilka projekt som fick bidrag.

Text: Annie Klasén
Foto: Erik Wasselius & Henrik Bengtsson