Workshop med fokus på utveckling

Personlig utveckling och utveckling i verksamheten var i fokus på workshopen U lab.

Under en förmiddag fick 13 deltagare möjlighet att inventera och utveckla sina idéer. ”U lab”, som workshopen hette, står dels för utilization, och dels för you – alltså en blandning mellan utveckling av verksamhet på Högskolan i Borås och deltagarnas egen personliga utveckling.

En del i workshopen handlade om att deltagarna själva fick berätta och konkretisera vad det är som driver dem i arbetet och/eller livet.

– Resultatet blev att man fick en ökad förståelse för sig själv men också en ökad förståelse för vad som driver ens kollegor. Utifrån en ökad förståelse för varandra och ens möjligheter och utmaningar, utvecklades idéer om samverkan och samarbeten mellan deltagarna, säger Anders Hultén, universitetsadjunkt på Högskolan i Borås.

Workshopen var för all personal på A1 och leddes av Anders Hultén och Nils-Krister Persson.

– Vi tycker det är viktigt att inte bara fokusera på kategorin forskare när man talar om nyttiggörande och innovation. Denna gång var det en fin blandning av olika yrkeskategorier: tekniker, administratörer, doktorander, seniora forskare och koordinatorer, säger Nils-Krister Persson, docent på Högskolan i Borås.

Workshopen arrangeras av Grants and Innovation Office på Högskolan i Borås tillsammans med projektet NyForsk.

Text och foto: Annie Klasén