Hallå där Marie Wilhelmsson!

Du arbetar som ekonom på GIO, hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– Ingen dag är den andra lik, mer än att jag mestadels finns på mitt kontor och arbetar med pågående projekt. Jag har alltid olika saker på mitt bord, stora och små, lätta och komplexa. Det finns alltid en eller flera ansökningar som vi på GIO arbetar med där jag ger stöd inom de finansiella delarna och upprättar budgetar. Jag får också många frågor kring vad som är tillåtet och inte enligt finansiärernas regelverk där jag måste läsa villkor och avtal för att kunna ge korrekta svar. I vårt nätverk eufou där alla svenska högskolor och universitet är med, pågår en ständig ström av kommunikation och informationsspridning som man behöver ta del av för att hålla sig uppdaterad.

– Jag tar också fram rutiner, mallar och rapporter för hur vi arbetar med projektredovisning på högskolan. Jag ansvarar också för de finansiella rapporteringsstrukturerna i Research Participant Portal och Prisma, i vilka jag också registrerar budgetar jag gjort.

Vad har du på gång just nu?

– Högskolan i Borås koordinerar ett projekt inom ramen för Marie Sklodowska-Curie actions Innovative training networks (MSCA ITN) som heter ArcInTex ETN. Just nu pågår stora avtalsförändringar (amendment of Grant Agreement) samt rapportering i projektet gentemot EU-kommissionen. Här administrerar jag de finansiella delarna. Det tillsammans med några andra stora projektredovisningar tar det mesta av min tid just idag.

– I går var jag på Vinnovas kurs kring det finansiella regelverket inom H2020. Inom kort kommer jag hjälpa en forskare, som ska söka medel för ett koordinerat H2020-projekt, att göra en budget för konsortiet. Jag måste också skapa en struktur för att möjliggöra att högskolan kan börja med elektronisk återrapportering i Prisma för våra projekt inom Vetenskapsrådet, Formas och Forte.

När kan forskare kontakta dig?

– Forskare kan alltid kontakta mig om de har frågor kring eller vill söka bidrag från EU (tex. H2020, strukturfonder, Interreg mfl), KK-stiftelsen, Vetenskapsrådet, Formas och Forte. För att kunna ge bästa möjliga stöd är det alltid bra om man kontaktar mig i god tid och att man tänkt igenom vilka resurser (personella och materiella) som åtagandet man går in med i ansökan kräver för att kunna genomföras.

Kontakta Marie.