En satsning på forskning som gett utdelning

Satsningen på en komplett forskningsmiljö med hög kvalitet på forskarutbildning, har resulterat i 27 examinerade doktorer på Högskolan i Borås sedan 2010.

Efter reformen 2010, som innebar att Högskolan i Borås fick rätten att examinera på forskarnivå har antalet examinerade doktorer ökat med raketfart. Högskolan i Borås har på fem år examinerat 27 stycken doktorer. Närmast på tur av de högskolor som fick examenstillstånd på forskarnivå kommer Högskolan i Halmstad med åtta stycken.

– Först och främst innebär omfattningen på antalet disputationer att våra doktorander har lyckats mycket väl och att vi har bidragit med en välfungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Det är mycket glädjande att konstatera att kvaliteten på vår forskarutbildning bevisligen är hög. Högskolan har visat att vi kan och förtjänar de examensrättigheter på forskarnivå som vi tilldelades 2010, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

– I våra strävanden att bygga kompletta akademiska miljöer med sikte mot universitetsstatus så stärker framgången med våra egna forskarutbildningar mycket. 27 egna disputationer på kort tid, för oss närmare att bli det tredje universitetet i Västsverige, säger Björn Brorström.

Antal disputerade vid Högskolan i Borås 2010-2015:
12 stycken inom Resursåtervinning,
8 stycken inom Textil och mode,
7 stycken inom Biblioteks- och informationsvetenskap

Förutom det stora antalet doktorer som har examinerats, visade högskolan under 2015 en ökning av den externt finansierade forskningen.

– Jag är stolt över att våra forskare är så duktiga på att få in forskningsmedel. Under förra året ökade högskolans forskningsfinansiering från 74 miljoner till 82 miljoner kronor, säger Björn Brorström.

En ytterligare del i arbetet med att stärka forskningen har varit att inrätta ett Grants and Innovation Office (GIO), en avdelning som ska stötta lärare och forskare i deras ansökningsprocess.

– Medarbetarna på GIO är ett utmärkt stöd till våra lärare och forskare i processen då ansökningar om medel ska skrivas. GIO har och kommer få en stor betydelse för att vi ska kunna fortsätta och öka forskningsfinansieringen och skapa stabilare ekonomiska förutsättningar för forskningen, vilket naturligt också gynnar forskarutbildningen och våra doktorander, säger Björn Brorström.

Ett stöd med flera funktioner

– Vi vill utveckla en så pass kvalificerad och tillgänglig stödfunktion att det är självklart att vända sig till oss med frågor om forskning och innovation, oavsett om man är forskare, akademichef eller administratör, säger Annika Bergman, chef på GIO.

Sedan starten 2014 har GIO växt från två till sex personer. Nu har de möjlighet att erbjuda ett större utbud av stöd.

– Vi har under vårt första år vid högskolan lyckats att bemanna oss med de specialister som vi hade önskat och idag har vi utmärkt kompetens inom finansiering, juridik och nyttiggörande. I september 2015 var alla på plats och då kunde vi fullt ut öppna dörrarna också för ansökningsstödet. Vi har jobbat med att sätta arbetsformer och att vara ute och presentera oss så att forskarna vet att vi finns och vad vi kan hjälpa till med.

– Eftersom vi är ett team med flera olika funktioner, har vi alltid någon som kan hjälpa till och ge stöd, och vi uppmuntrar förslag om strategiska insatser för att stärka forskningen vid högskolan. Vi har mycket direkta kontakter och enskilda möten med forskarna vilket gör att vi får feedback ganska omgående och kan utveckla vårt stöd därefter, säger Annika Bergman.

Läs mer

Reformen har gett skjuts åt forskarutbildning i Borås.

Rekordmånga får doktorsexamen vid Högskolan i Borås.

 

Text: Annie Klasén
Foto: Tobias Davidov, Suss Wilén och Anna Sigge