Hallå där, Marie Fredriksson!

I januari började Marie Fredriksson som ekonom på Grants and Innovation Office (GIO). Vad innebär din roll på GIO?

­– Jag arbetar som ekonom, och är vikarie för Marie Wilhelmsson som är föräldraledig. Som ekonom ger jag stöd i finansiella frågor vid forskningsprojekt som är externt finansierade. Jag är behjälplig vid upprättande av budget i ansökningsfasen, vid projektets start kring ekonomiskt relaterade villkor och i finansiella frågor under projektets gång. GIO arbetar som ett team där exempelvis forskningsrådgivarna, innovationsrådgivaren, jag som ekonom och avtalsjuristen jobbar oss igenom en ansökan steg för steg.

Vad arbetade du med, och vad utbildades du till, innan du kom till Högskolan i Borås?

– Jag har arbetat på Chalmers som redovisande ekonom vid en avdelning med många EU-projekt. Jag har också varit banktjänsteman, revisor, ekonomiansvarig och nu senast arbetade jag som accounting controller inom en börsnoterad koncern. 

– Jag har en magisterexamen i företagsekonomi och en i textilt management. Båda utbildningarna är av internationell karaktär. Den sistnämnda vid Textilhögskolan med studenter från över 30 nationaliteter och med ett starkt fokus på value chain management samt hållbarhet.

När kan forskaren kontakta dig?

– Ofta går den inledande kontakten via forskningsrådgivarna vid GIO, som ett naturligt led i vår arbetsprocess. Eller så kontaktas jag via projektets akademiekonom, med vilka vi har ett bra utbyte av finansiella frågor under hela projektets gång. Jag tar mig gärna tid att tolka externa forskningsfinansiärers ekonomiska villkor tidigt i forskarens process mot en ansökan. Detta så att vi tillsammans så snart som möjligt kan få ett samlat grepp om lämpligt sökbara medel, hur medfinansieringskrav ser ut och så vidare. Forskaren kan kontakta mig direkt, exempelvis inför budgetarbetet i ansökan till H2020 eller KK-stiftelsen. I det fall forskaren kontaktar mig direkt, har jag en kommunikation med akademiekonomen.

Vad gör du när du inte arbetar?

– Umgås, tränar och skapar. Jag aktiverar mig helst utomhus eller njuter av meditativ yoga. Jag skapar främst kläder, drömmar och upptäcktsresor i vardagen. Jag gillar också att studera, jag har över 450 högskolepoäng i olika ämnen. Just nu läser jag en kurs i skodesign.