Nätverksträff för att öka kompetensen om EU:s forskningsprogram

87 deltagare från 21 lärosäten träffades under två dagar när EUFOU:s nätverksträff anordnades på Högskolan i Borås. På programmet fanns föreläsningar om etik, genus och open access.

­– EUFOU är ett nationellt nätverk som arbetar för att stärka kompetensen om EU:s forskningsprogram. Reglerna inom EU är ganska snåriga och inom nätverket arbetar vi för att stärka kompetensen om EU:s forskningsprogram och dela information. Nätverket är också en välanvänd kanal för finansiärerna att sprida information till forskare. Medlemmarna är främst forskningsrådgivare och ekonomer som arbetar med råd och stöd kring EU-ansökningar och projekt på central nivå, säger Annika Bergman, chef på Grants and Innovation Office (GIO) vid Högskolan i Borås, som också var huvudansvarig för arrangemanget.

Programmet för dagarna valdes ut efter aktuella områden inom europeisk forskning. Fokusområden var etik, genus och open access i Horisont 2020.  En av föreläsarna var Luisa Mascia, från EU-kommissionen som deltog via webblänk.

– Hon berättade bland annat att om två ansökningar har samma ranking poäng kan bra "gender section" vara det som avgör, berättar Annika Bergman.

– Vi fick också lyssna till Johan Lindberg från Vinnova som berättade att det är problematiskt när Sveriges regler och rutiner inte riktigt matchar EU-systemet. Forskningsetik är något som EU tar på största allvar och sedan Horisont 2020-projekten startade har många konsortier märkt av ökade krav på uppföljning och etiska intyganden, säger Annika Bergman.

Genus ett viktigt fokus under nätverksträffen

Louisa Grip och Kajsa Widegren från Nationella sekretariatet för genusforskning talade om vikten av att se till genusperspektivet i sin forskning.

– Det är viktigt för att den forskning som produceras ska hålla så hög kvalité som möjligt, säger Louise Grip.

Det är också viktigt att se till genusperspektivet även om det inte är det man primärt forskar om.

– Det finns flera resurser man kan använda sig av, antingen om man involverar andra som forskar med ett genusperspektiv eller att man tittar tillbaka på den genusforskning som tidigare har producerats, förklarar Louise Grip.

Nätverket EUFOU har möte en till två gånger om året. Nästa gång är det Linköpings universitet och Blekinge tekniska högskola som är värdar, eventuellt kommer mötet förläggas till Bryssel.