Ny forskningsrådgivare på GIO

Hallå där Mats Dolatkhah, vikarierande forskningsrådgivare på Grants and Innovation Office (GIO). Vad innebär din roll som forskningsrådgivare? 

– Min roll är att ge stöd till forskare. Framför allt i ansökningsprocessen och vid finansiering. Jag vikarierar för Peter Klason som just nu är föräldraledig.

Vad gjorde du innan du började på GIO?

– Jag var universitetslektor på Sektionen för Biblioteks- och informationsvetenskap här på högskolan. Jag arbetade med undervisning och forskning med finansiering från bland annat Vetenskapsrådet. Min forskning handlade om läsning och läsvanor.

Vad gör du när du inte arbetar?

– Då är jag helst med familjen, gärna ute i naturen. Det blir också en hel del hus- och trädgårdsarbete.