Innovationsrådgivare bidrar till samhällsnytta

Jan Tengwall är en av två innovationsrådgivare på högskolans Grants and Innovation Office. Hans arbete går främst ut på att se till att forskningen nyttiggörs i samhället.

Hur ser en vanlig dag ut på jobbet?

– Mina arbetsuppgifter varierar mycket. Jag läser ofta forskningsansökningar med syfte att titta på impact-delarna och ger input på hur de kan förbättras. Jag träffar också forskare och bollar idéer om hur forskningen kan nå nästa nivå. Dessutom planerar jag olika samverkansaktiviteter och är med i olika strategiska nätverk varifrån nya kontakter och forskningsprojekt kan skapas. Och utöver det hjälper jag till med att söka verifieringsmedel för att till exempel göra en prototyp, djupare marknadsundersökningar eller patentgranskningar. Detta hör också till de mer vanliga arbetsuppgifterna.

Vad är en innovation? 
Innovation är ett brett begrepp som kan ha olika innebörd. I vissa fall talar vi om innovation i fråga om att komma på nya och revolutionerande idéer som kan komma att förändra samhället eller hur man utför en viss uppgift i grunden. Med det sagt så finns det en mängd olika definitioner av ordet innovation.

En innovation kan vara:
”En ny produkt eller tjänst.”
”En ny process eller metod för att producera en produkt eller tjänst.”
”Ett nytt sätt att organisera arbete, affärsverksamhet eller förhållanden med externa aktörer.”
”En ny marknad eller nya sätt att nå eller kommunicera med kunder eller externa användare.”
”Nya färdigheter, tillgångar eller material.”
(Svenska Nationella Innovationsstrategin)

Vad tycker du är roligast på jobbet?

– Jag gillar att lära mig om högskolans varierande forskning och att hjälpa forskarna att utanför "den innersta kretsen". Att träffa forskare och se hur de lyser upp när de berättar om vad de brinner för och forskar om, och då ha möjlighet att ge dem lite nya infallsvinklar om hur deras forskning kan användas och förbättra samhället tycker jag är tillfredsställande.

Håller du på med något särskilt projekt just nu?

– För tillfället håller jag och en kollega i FRAM-workshoppar som är designade för att hjälpa forskargrupper med både tid och resurser, jag planerar ett matchmaking event mellan akademi och näringsliv som går av stapeln till hösten och pratar med företag att vara med i ”Waste2Taste” som är ett resursåtervinningsprojekt där vi vill skapa ett cirkulärt hållbart flöde mellan matrester och nya produkter. Utöver det är vi i full färd att lansera en innovationsblogg med fokus på att berätta om inspirerande och lärorika case.

När ska forskarna vända sig till dig?

– I första hand hjälper vi forskare med rådgivning om hur man kan söka medel när man känner att man vill verifiera eller testa en forskningsidé. Vi har märkt att så gott som alla forskare har delar i sin forskning som kan skapa värden för samhället utanför akademin. Många skapade kunskapstillgångar kan och bör skyddas och vi planerar då ihop en bra IP-strategi (IP står för intellectual property reds.anm.).

Här hittar du kontaktuppgifter till innovationsrådgivarna.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Patrik Svedberg