Innovationsbloggen: Välkommen till det första inlägget på Innovationsbloggen!

Först ut att blogga här är jag, Jan Tengwall. Jag har valt att lyfta ett av Högskolans otaliga nätverk som är lite underutnyttjat – Bioinnovation

Om Innovationsbloggen
Stefan Dahlin och Jan Tengwall är högskolans innovationsrådgivare och vi vill med denna blogg visa på olika delar av våra dagliga uppgifter samt inspirera med olika exempel på hur forskningen kan nyttjas och komma till gagn för samhället. Vi stöter på många intressanta projekt vars deltagare vill komma vidare med sina idéer och forskningsresultat, och där vi kan bidra till att det blir någonting av dessa projekt genom olika former av nyttiggörande nivåer.

Genom bloggen vill vi inspirera och visa på olika möjligheter till nyttiggörande, främst av högskolans forskning, men även lyfta fram exempel på lyckade innovationsprojekt både lokalt, nationellt och internationellt. Vi vill inspirera dig som läser bloggen till att bidra till hållbar utveckling. Ibland kan det räcka med att kontakta våra forskare och ge dem en ny infallsvinkel, en ny kontakt eller annat värdefullt som kan göra deras forskning än vassare och leda till att den kommer till nytta i samhället.

Detta nätverk är ett nationellt initiativ där stora summor pengar avsätts för att Sverige ska stå väl rustat internationellt i framtiden. Högskolan i Borås ingår i detta nätverk Dessutom sitter Erik Bresky, chef på Science Park Borås, med i programstyrelsen. Bioinnovation är en jättefin möjlighet för många olika forskargrupper på högskolan att engagera sig i stora projekt med många partners och forskningsrelevanta frågeställningar. Några av de projekt som finansieras av Bioinnovation har uppemot 20 partnerföretag, tänk själva vilka möjligheter det innebär för att knyta kontakter till framtida forskningsprojekt och bygga bra konsortier.

Nätverket Bioinnovation fokuserar på tre prioriterade områden: Kemi och energi, konstruktion och design samt material, läs mer om dessa områden:

Vi har många forskare och forskargrupper på högskolan som kan bidra till projekt inom alla fyra prioriterade områden. Hittills har vi dock bara Smart Textiles med i ett av projektens arbetspaket och det är såklart alldeles för få. Du som vill veta mera kan gärna kontakta programmens experter direkt med frågor om hur du kan bli en del i olika konsortier och projekt eller bidra med egna projektförslag. Eller så kontaktar du oss som finns här på högskolan: mig själv, Jan Tengwall, Mikael Skrifvars, professor i polymerteknologi, Anna Bergstrand, högskolans samverkansstrateg, eller Erik Bresky, chef på Science Park Borås. Vi är tillgängliga för att bolla eventuella idéer och berätta mer om högskolans medlemskap i  Bioinnovation.