Konferenser, seminarier och workshops

GIO kan även ta fram behovsanpassade insatser och program. Här publiceras även tips på konferenser och lanseringar, som bedöms relatera till högskolans profilområden. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer!

15 september: Impact in research funding applications

I ansökningar om forskningsfinansiering har det blivit allt viktigare att beskriva förväntad samhällseffekt – ”impact” – av projektet. Att i en sådan ansökan formulera en strategi eller plan för genomslag utanför den akademiska miljön ökar sannolikheten för bifall betydligt. Detta är fallet för mer eller mindre alla viktiga forskningsfinansiärer, både offentliga och privata.

GIO representerad av innovationsrådgivare Stefan Dahlin bjuder in till ett seminarium där viktig information kommer att ges om hur man identifierar förväntad samhällseffekt av ett forskningsprojekt. Dessutom kommer användbara verktyg och metoder för detta att presenteras, tillsammans med råd och tips om hur man beskriver genomslag på ett övertygande och begripligt sätt i en ansökan. Informationen som ges är tillämplig inom alla forskningsdiscipliner.

Seminariet ges på engelska. Läs mer och anmäl dig på den engelska sidan. 

24–25 november: Information från svenska finansiärer av forskning och innovation

Välkommen till höstens årliga information till högskolorna i Västsverige från svenska finansiärer av forskning och innovation! Deltagande finansiärer presenterar sin verksamhet och prioriterade fokusområden, kommande utlysningar samt bra tips att tänka på för den som skriver ansökningar. Det kommer att finnas tid för frågor.

Eventet sker via Zoom under två halvdagar den 24 och 25 november. Mer information om anmälan, deltagande finansiärer, tider och program skickas ut efter sommaren.

Kontakta GIO för aktuella aktiviteter och utlysningar.