Seminarium: Att nätverka och bygga konsortier

Vad har Stanford University, kulturdepartementet i Italien och Kroatiens brandkår gemensamt? De samverkar alla med Nasrine Olson, forskare vid Högskolan i Borås, i olika internationella forskningsprojekt som finansieras av EU:s ramprogram.

I detta seminarium kommer Nasrine Olson att dela med sig av sina erfarenheter av att leda och delta i stora internationella och sektorsöverskridande projekt och de nätverk som driver dem.

Seminariet kommer att ta upp frågor som: hur kan man delta i och bygga sådana nätverk? Hur formar man ett starkt konsortium som med framgång kan söka forskningsmedel ur EU:s fonder? Vad kan vara bra att tänka på och vilka misstag ska man undvika?

Seminariet vänder sig till anställda på Högskolan i Borås som är intresserade av internationella samarbeten generellt eller av EU:s ramprogram mer specifikt.

Datum: 18 maj
Tid: 11:00–12:00
Plats: Zoom (länk skickas ut 17 maj via mejl till dig som är anmäld).
Anmäl an senast 16 maj! Anmälan är stängd.

Kontakt: Zuleyma Montenegro De Rynge