Utlysningar

Här finner du även utlysningar avseende Horisont Europa-programmen ERC och Marie Curie. För mer information om Horisont Europa, kontakta GIO:s forskningsrådgivare.

Genom sökverktyget RESEARCHconnect är det möjligt att finna fler externa finansiärer som är relevanta för högskolans forskningsområden. GIO:s forskningsrådgivare kan även bistå dig med att identifiera relevanta finansiärer. Gå direkt till sidan RESEARCHconnect.

Kontakta oss gärna, för mer information om finansiärer och möjligheten att få rådgivning inför och under beredning av din eller forskargruppens ansökan för extern finansiering.

Notera: Information om utlysningar kan förändras med kort varsel; reviderad och uppdaterad information finner du alltid på finansiärens hemsida.

Utlysningar sorterade i kronologisk ordning per månad