Nytt forskningsprojekt - anmälan

Som en miniminivå för forskningsprojekt krävs följande:

  • projektnamn
  • kort beskrivning om projektet och vad projektet syftar till
  • start- och slutdatum
  • namn på eventuell finansiär
  • projektledare

Sidan blir än mer relevant om den även innehåller ytterligare information om projektet som exempelvis koppling till forskningsområde, forskargruppdeltagande forskare med mera. Utöver detta går det sedan alldeles utmärkt att bygga på med kringinformation, artiklar från media, rapporter eller annan typ av output från projektet.

Du hittar listan över forskningsprojekt i forskningsportalen.

Har du frågor är du välkommen att ta kontakt med kommunikation@hb.se

Anmälan av nytt forskningsprojekt - webbpublicering

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Behandling av personuppgifter

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av ansvariga för högskolans webb och forskningskommunikation i syfte att publicera information om forskningsprojektet, att administrera och kommunicera med dig.

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas efter evenemanget. Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke).

Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke. 

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.