Jenny Johannisson

Jenny Johannisson om sökhandledning

Jenny hörde av sig under hösten för att få hjälp med att söka information till en kommande kunskapsöversikt hon och en kollega skulle göra tillsammans. Två bibliotekarier på biblioteket, Jenny och hennes kollega bokade in ett möte under vilket de diskuterade informationsbehov, sökstrategier och databaser att använda. Bibliotekarierna visade även hur de olika databaserna kunde användas på bästa sätt, och de genomförde en del sökningar tillsammans. 

En tid efter sökhandledningen intervjuade vi Jenny i syfte att höra hur hon såg på stödet hon fått.

Du vände dig nyligen till biblioteket för att få hjälp med att söka information. Kan du berätta om vad som fick dig att vända dig till biblioteket för att få sökhandledning?

– Som forskare och som docent i biblioteks- och informationsvetenskap är jag förstås väl bevandrad i informationssökningens grunder, men jag behövde få tillgång till den spetskompetens som endast biblioteket och bibliotekarierna där kan erbjuda.

Vad var syftet med den informationssökning du ville genomföra?

– Jag och min kollega behövde hjälp med att göra en kunskapsöversikt i samband med ett konferenspaper. Vi ville komma bortom vår egen förförståelse om vilken tidigare forskning som fanns inom det område vårt paper skulle behandla.

Hur gick själva sökhandledningen på biblioteket till och hur upplevde du mötet mellan bibliotekarier och dig som forskare?

– Sökhandledning gick till så, att jag och min kollega fick berätta för två bibliotekarier om våra informationsbehov. Bibliotekarierna gav oss därefter tips på såväl relevanta databaser som sökstrategier.

Vad fick du ut av bibliotekets sökhandledning? Finns det något särskilt du vill tipsa om, eller som du kände var en bra aha-upplevelse?

– Som alltid fick jag bra stöd och hjälp. Särskilt uppskattade jag att bibliotekarierna konkret visade i aktuella databaser hur sökningar kan göras.

Blev det några reaktioner i din omgivning när du berättade att du varit på sökhandledning på biblioteket, och hur bemötte du i så fall dessa?

– Många blev förvånade och roade över att jag som docent i biblioteks- och informationsvetenskap vände mig till biblioteket för stöd. Jag förklarade för dem som undrade att en hög akademisk examen – inte ens i biblioteks- och informationsvetenskap – självklart medför kontinuerligt uppdaterad expertkompetens i informationssökning. Därför är det tur att vi alla kan vända oss till biblioteket och till bibliotekarierna!

Läs mer

Vill du ha hjälp att söka information? Här kan du boka din sökhandledning.