Barn som är sjukt

Sjuk/VAB-anmälan

Anmälan görs direkt till hr@hb.se alternativt via telefon 033-435 43 00 (telefontid: måndag-fredag kl. 08:30-11:30). Anmälan kan även göras via kontaktperson på din avdelning/enhet om sådan finns utsedd.

När du gjort din anmälan, stänger HR-Lön av din telefon och meddelar närmaste chef. Finns det andra personer som utsetts att få information, meddelar HR-Lön även dessa.

Därefter skapas ett ärende av HR-Lön, som skickas till dig i Primula. När du återgått i tjänst avslutas ärendet av dig i Primula.

Om din frånvaro sammanfaller med lönekörning, kan det bli en fördröjning av registreringen i Primula. Så snart ärendet är registrerat får du ett bekräftelsemeddelande från Primula.

Du kan inte längre registrera sjukdom eller vård av barn (VAB) som du gjort tidigare. Om en första anmälan inte är gjord till HR-Lön hittar du inte något ärende i Primula. Kontakta då HR-Lön via e-post eller servicetelefon, så skapas ett ärende åt dig.

Vid längre planerad sjukfrånvaro registrerar HR-Lön i Primula som tidigare.