Sekretess

Regler om sekretess för de handlingar/information som hanteras vid högskolan finns främst i offentlighets-och sekretesslagen (2009:400). Bestämmelserna i offentlighets-och sekretesslagen beror på en rad omständigheter såsom sammanhang, hur gammal en handling är, vem som begär ut den o.s.v. Nedan följer ett antal exempel på när man särskilt bör överväga om en handling/information kan komma att omfattas av offentlighets-och sekretesslagen: 

  • Ärenden som rör studenter (t.ex. läkarintyg, uppgifter om funktionsnedsättning, uppgifter hos studievägledare eller kurator, skyddad identitet, patientjournaler hos studenthälsan, namn och kontaktuppgifter till polisstudenter) 
  • Ärenden som rör personal (t.ex. rehabiliteringsutredningar, skyddad identitet)
  • Forskning som innehåller information som kan vara känslig för företag och/eller enskilda individer 
  • Upphandling/inköp (t.ex. anbud)
  • Högskolans säkerhetsarbete
Anställda på högskolan är ansvariga för att hantera information i enlighet med föreskrifter samt gällande regler vid högskolan.

Vid frågor kring sekretess, kontakta högskolans jurist.